Sims 3 Ambities Factsheet

Op Gamepress heeft EA een factsheet online gezet: er staan weinig nieuwe dingen in alleen dat als je Sims 3 Ambities registreert je wat extra spullen krijgt. We hopen volgende week de Nederlandse versie online te kunnen zetten.

THE SIMS 3™ AMBITIONS

Who Will You Be?

Product Description

Become Fearless Heroes and Ace Entrepreneurs

As the second expansion pack to The Sims™ 3, the best-selling PC game of 2009*, The Sims 3 Ambitions allows you to pursue a variety of exciting paths and careers in your Sims’ lives that in turn affect your overall gameplay experience and neighborhood. While on the job, you have direct control over your Sims’ work and can choose how they spend their days. Decide whether your Sim will be the brave town hero or cause loads of mischief among their neighbors. Make your Sim save the day as a brave firefighter, change the town as a leading architect, or live on the edge as a ghost hunter. Choose the path of a stylist and explore the new tattoo system to make over your Sim neighbors in fashionable or catastrophic ways.

Will your Sim find success as a billionaire high-tech inventor or eke out a living as a bumbling mad scientist? Will they uncover secrets as a private investigator by dusting for prints or will they rough up suspects for information? For the first time, you are in charge of how your Sims’ career progresses and you decide if they will work for good or evil, pursue creative endeavors or technical affairs, climb to the top quickly, or be a slacker. The future of a Sims’ success or failure is entirely in your hands.

*Requires The Sims 3 for PC/MAC to play.
**According to NPD data.

Key Features
¨VARIETY: Be a hero or mess with the neighbors as a firefighter, private investigator, doctor, ghost hunter and more!
¨CONTROL: For the first time ever, you control your Sims’ actions and interactions while they’re on the job.
¨IMPACT: Your Sims’ on-the-job choices now change their town and affect other Sims. Modify the town’s structure as an architect or set neighborhood fashions as a stylist.
¨NEW ACTIVITIES: Master the arts of inventing, sculpting and tattooing using your skills to earn Simoleons and advance your lifetime happiness.
¨BONUS CONTENT: Register your game to get access to exclusive online content such as private eye cases, hairs, widgets for the inventing bench and sculptures to create with the sculpting station.

Product Specifications
Publisher:Electronic Arts Inc.
Developer:The Sims Studio
Ship Date:June 1, 2010 (PC/MAC)
Category:Simulation/Strategy

© 2010 Electronic Arts Inc. All Rights Reserved. All trademarks are the property of their respective owners.

9 reacties

 1. De Sims 3 ™ AMBITIES

  Als tweede uitbreidingspakket voor De Sims ™ 3, de best verkochte PC game van 2009 *, The Sims 3 Ambities kunt u een verscheidenheid aan spannende paden en loopbanen in het leven van je Sims te oefenen die op hun beurt invloed hebben op uw algehele gameplay ervaring en buurt. Terwijl op de baan, heb je directe controle over uw werk Sims ‘en kan kiezen hoe ze hun dagen doorbrengen. Bepaal of je Sim zal de dappere held of stad veroorzaken lasten van onheil onder hun buren worden. Maak je Sim de dag slaan als een dappere brandweerman, wijzigt de stad als een toonaangevende architect, of leven op de rand als een spook jager. Kies het pad van een stylist en verken de nieuwe tattoo systeem te maken over je Sim buren in het trendy of katastrofisch manieren.

  Zal je Sim vinden succes als een miljardair high-tech uitvinder of Eke een leven als een stuntelige gekke wetenschapper? Zullen ze geheimen blootleggen als prive-detective door afgestoft voor afdrukken of zullen ze ruw up verdachten voor informatie? Voor de eerste keer, bent u verantwoordelijk voor hoe de carrière van je Sims vordert en je beslissen of zij zich zullen inspannen voor goed of kwaad, creatieve inspanningen voort te zetten of technische zaken, klim naar de top snel of een slacker. De toekomst van het succes van een Sims of mislukking is geheel in uw handen.

  * Vereist De Sims 3 voor PC / MAC om te spelen.
  ** Volgens de NPD-gegevens.

  Key Features
  ¨ ras: Wees een held of knoeien met de buren als een brandweerman, prive-detective, arts, Ghost Hunter en meer!
  ¨ CONTROL: Voor de eerste keer ooit, de controle je acties van je Sims en interacties terwijl ze op de baan.
  ¨ IMPACT: Je Sims ‘on-the-job keuzes nu verandering in hun stad en beïnvloeden andere Sims. Wijzig de structuur van de stad als een architect of een reeks buurt mode als een stylist.
  ¨ nieuwe activiteiten: Master in de kunst van het uitvinden, beeldhouwen en tatoeëren met uw vaardigheden om Simoleons te verdienen en je leven geluk voorschot.
  ¨ bonusmateriaal: Registreer je spel om toegang te krijgen tot exclusieve online content, zoals prive-detective gevallen, haren, naar widgets voor het uitvinden van bank en sculpturen te maken met het beeldhouwen station.

  Productspecificaties
  Uitgever: Electronic Arts Inc
  Ontwikkelaar: The Sims Studio
  Schip Datum: 1 juni 2010 (PC / MAC)
  Categorie: Simulatie / Strategie

  © 2010 Electronic Arts Inc Alle rechten voorbehouden. Alle handelsmerken zijn het eigendom van hun respectieve eigenaars.

  – Nederlandse versie
  – Groeten, onbekend

 2. De Sims 3 ™ AMBITIES

  Als tweede uitbreidingspakket voor De Sims ™ 3, de best verkochte PC game van 2009 *, The Sims 3 Ambities kunt u een verscheidenheid aan spannende paden en loopbanen in het leven van je Sims te oefenen die op hun beurt invloed hebben op uw algehele gameplay ervaring en buurt. Terwijl op de baan, heb je directe controle over uw werk Sims ‘en kan kiezen hoe ze hun dagen doorbrengen. Bepaal of je Sim zal de dappere held of stad veroorzaken lasten van onheil onder hun buren worden. Maak je Sim de dag slaan als een dappere brandweerman, wijzigt de stad als een toonaangevende architect, of leven op de rand als een spook jager. Kies het pad van een stylist en verken de nieuwe tattoo systeem te maken over je Sim buren in het trendy of katastrofisch manieren.

  Zal je Sim vinden succes als een miljardair high-tech uitvinder of Eke een leven als een stuntelige gekke wetenschapper? Zullen ze geheimen blootleggen als prive-detective door afgestoft voor afdrukken of zullen ze ruw up verdachten voor informatie? Voor de eerste keer, bent u verantwoordelijk voor hoe de carrière van je Sims vordert en je beslissen of zij zich zullen inspannen voor goed of kwaad, creatieve inspanningen voort te zetten of technische zaken, klim naar de top snel of een slacker. De toekomst van het succes van een Sims of mislukking is geheel in uw handen.

  * Vereist De Sims 3 voor PC / MAC om te spelen.
  ** Volgens de NPD-gegevens.

  Key Features
  ¨ ras: Wees een held of knoeien met de buren als een brandweerman, prive-detective, arts, Ghost Hunter en meer!
  ¨ CONTROL: Voor de eerste keer ooit, de controle je acties van je Sims en interacties terwijl ze op de baan.
  ¨ IMPACT: Je Sims ‘on-the-job keuzes nu verandering in hun stad en beïnvloeden andere Sims. Wijzig de structuur van de stad als een architect of een reeks buurt mode als een stylist.
  ¨ nieuwe activiteiten: Master in de kunst van het uitvinden, beeldhouwen en tatoeëren met uw vaardigheden om Simoleons te verdienen en je leven geluk voorschot.
  ¨ bonusmateriaal: Registreer je spel om toegang te krijgen tot exclusieve online content, zoals prive-detective gevallen, haren, naar widgets voor het uitvinden van bank en sculpturen te maken met het beeldhouwen station.

  Productspecificaties
  Uitgever: Electronic Arts Inc
  Ontwikkelaar: The Sims Studio
  Schip Datum: 1 juni 2010 (PC / MAC)
  Categorie: Simulatie / Strategie

  © 2010 Electronic Arts Inc Alle rechten voorbehouden. Alle handelsmerken zijn het eigendom van hun respectieve eigenaars.

 3. ze hebben het steeds over een baan als arts, waarbij je je sim op het werk ook kan besturen, maar is dat dan de gezondheidszorg-baan? anders heb je toch 2 banen van ongeveer hetzelfde?! xD

 4. Ik zou het erg vinden als er amper nieuwe spullen in zitten, net zoals in het accessoires pakket zit amper wat spullen en daar dok je ook 20 euro voor. Misschien zal het die 30 euro wel waard worden voor de banen, maar ik wil dan ook veel nieuwe spullen zien !

 5. Er zullen denk ik aardig wat spullen inzitten maar er is tot nu toe nog weinig over bekend maar dat zal in de loop van de komende weken wel goed komen.

Geef een reactie Antwoord annuleren

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *