Sims Nieuws

Je kunt gewoon niet zonder!

Geplaatst onder De Sims Middeleeuwen

De Sims Middeleeuwen: patch 1.1 – Nederlandse patchnotes

De Nederlandse pachtnotes voor de eerste De Sims Middeleeuwen patch zijn ook bekend. De patchnotes vind je ook terug in het Sims Middeleeuwen: technische vragen en patches forumdeel van ons De Sims Middeleeuwen en uitbreidingen forum.

De Sims™ Middeleeuwen – Game-update voor 1.1

* Nieuwe queeste! Geest in de fles: Er is een magische geest in een fles opgedoken! Je helden kunnen de toverkracht van de geest gebruiken om hun wildste dromen uit te laten komen. Of ze kunnen de geest eigenhandig bevrijden uit diens extreem kleine behuizing. Jij bepaalt het zelf!
* Nieuwe queeste! Krabbenbandiet: Er woont een mysterieus krabbenmonster onder de stad! Hoe ga je om met dit beest? De vorst kan het dier ervan proberen te overtuigen om een krachtige nieuwe bondgenoot te worden, maar misschien heeft je smid andere creatievere ideeën voor het beest.
* Nieuwe queeste! Boekverbranding: Boeren zijn massaal boeken aan het verbranden en jij moet hen tegenhouden! Schakel jij de bard en de vorst in, zodat die de boeren kunnen lezen, of laat je de tovenaar en de bard de boeren samen flink wat angst aanjagen, door net te doen alsof de boeken met magie tot leven worden gewekt?
* Gameplay: De golem wordt niet meer onzichtbaar tijdens bepaalde situaties.
* De spion verdient nu ervaringspunten voor zakkenrollen.
* Gameplay: Er zijn meer bekendmakingen voor ingenomen gebieden toegevoegd.
* Afstemmen: Sims krijgen nu altijd een leuke gemoedstoestand na ‘O jaa!’.
* Gebruikersinterface: Pijlen geven nu aan hoe snel de queesteprestatie stijgt of daalt.
* Gameplay: Het is nu mogelijk om optredens op het podium te bekijken.
* Gameplay: De geselecteerde snelheid wordt bewaard tijdens het overschakelen naar een ander speltype.

* Gameplay: De afgestemde timing van de scène is aangepast.
* Gameplay: Een bard kan nu geld verdienen met het opvoeren van toneelstukken.
* Effecten: Er verschijnen geen zzz’s meer wanneer Sims ‘O jaa!’ bedrijven na een dutje.
* Tekst: Er is nu een bericht over welke voorwerpen via het schip verhandeld zijn.
* Afstemmen: Het aantal maaltijden van grote porties voedsel is naar beneden bijgesteld.
* Algemeen: Er zijn lessen toegevoegd over het opvoeren van toneelstukken en marktkramen.
* Gameplay: Sims zullen nu standaard slapen tot ze de gemoedstoestand ‘Goed uitgerust’ krijgen.
* Gameplay: Spelers kunnen nu voedsel weggooien dat nog niet volledig bereid is en aan een nieuwe maaltijd beginnen.
* Gameplay: Er is nu een rustperiode van 2 uur na de dienst van 23:00 uur.
* Tekst: Door in te zetten op de speeltafel kun je nu zien hoeveel er ingezet is.
* Gebruikersinterface: Eigenschappen van kant-en-klare Sims kunnen nu gewijzigd worden en de eigenschappen zijn nu zichtbaar wanneer er een held voor een gebouw moet worden gekozen.
* Gameplay: De kinderen van HeldenSims gaan nu op een schappelijke tijd terug naar huis.
* Gameplay: Sims kunnen in de beoordelingsput niet meer in slaap vallen.
* Gameplay: Zwakke plekken veroorzaken geen negatieve gemoedstoestanden meer, nadat ze vervangen zijn door een legendarische eigenschap.
* Algemeen: Les toegevoegd voor ‘Patrouilleren op weg naar…’.
* Gameplay: Ingehuurde acteurs moeten vanaf nu betaald worden.
* Animatie: Er zijn verschillende animaties gerepareerd.
* Gameplay: Religieuze Sims kunnen vanaf nu bidden bij biddozen.
* Gebruikersinterface: Verschillende hulpteksten, die zichtbaar zijn wanneer de speler met de muis ergens overheen beweegt, zijn aangepast.
* Tekst: TNS kondigt aan hoeveel Simdollars er gestolen worden tijdens een beroving.
* Effecten: Effecten van vlammen zijn gerepareerd.
* Gebruikersinterface: De knop ‘Toevoegen’ is uitgeschakeld indien er geen voorwerpen beschikbaar zijn.
* Gebruikersinterface: De statistieken van een voorwerp worden weergegeven, wanneer de speler met de muis over de recepten van de smid heen beweegt.
* Afstemmen: De waarde van maaltijden wordt bijgesteld naar de overgebleven porties.
* Gameplay: Problemen waarbij het spel bleef hangen tijdens het afsluiten, zijn opgelost.
* Effecten: Er verschijnt vuur tijdens de interactie ‘Handen warmen’.
* Gameplay: Sociale interacties binnen een queeste kunnen niet in een rij herhaald worden.
* Algemeen: De game slaag geannuleerde wijzigingen niet op.
* Gameplay: Kinderen sparren meer.
* Effecten: De effecten van bloedzuigers verdwijnen niet meer.
* Afstemmen: De maximale winstwaarden voor verkochte voorwerpen zijn ingesteld.
* Gebruikersinterface: Er zijn verschillende aspecten van het paneel gerepareerd.
* Gameplay: Rommelige Sims zullen niet walgen van bedorven voedsel.
* Gebruikersinterface: ‘Ingrediënten toevoegen’ is niet beschikbaar als interactie, indien er niets toegevoegd kan worden.
* Gameplay: ‘Elixer vol allure’ geeft vanaf nu de juiste gemoedstoestand.
* Geluid: Verschillende geluidseffecten zijn gerepareerd.
* Gameplay: Het huishouden kan niet aan tafel geroepen worden voor een bedorven maaltijd.
* Gameplay: Tijdens autonoom smeedwerk zullen er minder snel fouten worden gemaakt.
* Gebruikersinterface: De knop ‘Oog van de Wachter’ staat uit binnen Koninkrijk.
* Gebruikersinterface: Er is geluid toegevoegd aan de interactie ‘Bevelschriften bekijken’.
* Gameplay: Vermoeide Sims kunnen de nodige interacties wel uitvoeren.
* Gebruikersinterface: Instellingen voor de weergave kunnen tijdens de lessen worden opgeslagen.
* Gameplay: Het submenu van de priester is niet beschikbaar op kinderen.
* Gebruikersinterface: Vanuit Leven kan de speler de gebruikersinterface voor het kiezen van een held niet openen.
* Gebruikersinterface: De gebruikersinterface wordt vernieuwd wanneer aangepaste ontwerpen verwijderd worden.
* Gameplay: De politieagent wordt niet verwijderd, indien de route naar een arrestatie niet kan worden afgelegd.
* Gameplay: Gemoedstoestanden die betrekking hebben op voedsel, worden op de juiste manier overschreven.
* Afstemmen: De gemoedstoestand ‘Mooie luit’ verschijnt nadat de bard niveau 5 heeft bereikt.
* Gameplay: De gemoedstoestand ‘Genieten van muziek’ wordt alleen actief wanneer de muziekdoos speelt.
* Gameplay: De spelergestuurde Sim is niet huwbaar voordat deze probeert te trouwen.
* Gebruikersinterface: Simdollars worden op de juiste manier opgeteld tijdens de ambitie ‘Zakken vullen’.
* Gameplay: De TNS ‘Recentelijk opgevoerd’ verschijnt indien de bard met een eerder toneelstuk Simdollars heeft verdiend.
* Gebruikersinterface: De boodschap ‘Er ontbreekt een voorwerp dat vereist is’ is beter te lezen.
* Vormgeving: Verschillende problemen met Z-gevechten zijn opgelost.
* Gameplay: Kaartplaatjes ‘Markering van Sim aanzetten’ zijn aangepast.
* Gameplay: Na het drinken van ‘Katerkwijt’ zullen de juiste gemoedstoestanden verdwijnen.
* Gameplay: Na het horen van een echo zal de juiste gemoedstoestand verschijnen.
* Gameplay: Verschillende problemen met queesten zijn bijgesteld.
* Gameplay: Alleen artsen kunnen het geslacht van de baby bepalen.
* Gameplay: Jacobanen zullen negatief beïnvloed worden wanneer bekendmakingen worden weggehaald.
* Gameplay: Peteraanse priesters kunnen ‘O jaa!’ bedrijven.
* Gameplay: Afkoelperiode van groeispreuk is bijgesteld.
* Gebruikersinterface: De lengte van de balk met ervaringspunten is bijgesteld.
* Gebruikersinterface: Patronen voor muren en vloeren zijn gerepareerd.
* Gameplay: Het bedreigen van bandieten kan genegeerd worden.
* Afstemmen: ‘Kapitaal van de boodschapperspost pikken’ is aangepast.
* Afstemmen: Het slijpen van bandietenzwaard is verminderd.
* Gameplay: Ongebruikte handelsgoederen blijven in het ruim van het schip zitten.
* Gameplay: Saad kan niet verwijderd worden.
* Gebruikersinterface: Koninklijk kapitaal wordt niet langer meer op onjuiste gebouwen weergegeven.
* Gameplay: Baby’s kunnen niet uitgenodigd worden op een bepaalde locatie.
* Gameplay: Sims kunnen alleen op de vorst reageren in diens LOS.
* Gameplay: Ab de Dakloze praat niet over daklozen.
* Gebruikersinterface: Aangepaste kleur van kaartplaatje voor verantwoordelijkheden van handelaar.
* Gebruikersinterface: Er zijn verschillende iconen gerepareerd.
* Gameplay: Ervaringspunten worden nu op de juiste manier uitgekeerd voor het Eretoernooi met de benadering ‘De kampioen van Spierwoude saboteren’.
* Gameplay: Interacties van schepen verschijnen niet meer na het openen van het ruim, maar bij het sluiten van de inventaris.
* Gameplay: De tutorial ‘Oog van de Wachter’ zal niet meer verlopen.
* Gameplay: Veldrantsoenen zijn aan recepten toegevoegd.
* Routes: Veel inefficiënte routes zijn nu gerepareerd.
* Gameplay: Ingrediënten voor queestenrecepten liggen nu in de dorpswinkel.
* Gebruikersinterface: ‘Vragen om spullen te kopen’ zal niet meer bij kinderen weer worden gegeven.
* Gameplay: Er is meer tijd om de drinkwedstrijd tijdens het Eretoernooi te winnen.
* Gameplay: Sims kunnen niet meer aan arrestaties ontkomen door voedsel te bereiden.
* Gameplay: Het is nu duidelijker te zien wie een koningsbalwedstrijd heeft gewonnen.
* Algemeen: Er is een optie toegevoegd waarmee telemetrie uitgezet kan worden.
* Gebruikersinterface: Omkoopsommen worden nu weergegeven.
* Gameplay: Bloeddorstige Sims krijgen niet langer de gemoedstoestanden ‘Een gevecht verloren’ of ‘In het gezicht geslagen’ nadat ze een negatieve interactie zonder te vechten hebben uitgevoerd met een andere Sim.
* Gameplay: Het queesteboek ‘Legendefontein’ kan niet meer verkocht worden.
* Afstemmen: Het vergeven en bekeren van Sims levert nu meer ervaringspunten op.
* Gebruikersinterface: Een TNS wordt nu op de juiste manier weergegeven, na een Sim uitgenodigd te hebben.
* Vormgeving: Er zijn verschillende gevallen gerepareerd waarbij de TNS-meldingen de verkeerde icoontjes weergaven.
* Gameplay: Sims die tijdens een queeste vermoord zijn, komen niet meer tot leven.
* Afstemmen: Er zijn minder fragmenten nodig voor het maken van engelenwacht.
* Afstemmen: Het aantal strijdniveaus dat je verliest wanneer je gewond bent geraakt is nu lager.
* Gameplay: ‘Wijsheid overdragen’ geeft nu de juiste gemoedstoestand.
* Gameplay: De game past de snelheidswijzigingen nu aan op bestuurbare Sims, in plaats van Sims binnen het huishouden.
* Afstemmen: Sims zullen de herberg vaker bezoeken wanneer de barmedewerker daar aan het werk is.
* Gameplay: Het slagen van een operatie zal nu afhangen van de concentratie van de arts en niet van die van de patiënt.
* Gameplay: Indien twee HeldenSims bestuurd worden, verdienen ze allebei ervaringspunten wanneer ze samen ‘Militaire strategie oefenen’.
* Afstemmen: De toenameratio van ervaringspunten neemt toe wanneer een Sim op de trainingspop wordt getraind.
* Gameplay: Sims die de interactie ‘Trainen’ uitvoeren op de trainingspop, verdienen vanaf nu ervaringspunten.
* Gameplay: Verbrandingslikeur is nu een gif.
* Afstemmen: Handelaren kunnen een Sim maar eens per dag vragen om goederen te kopen.
* Sim creëren: Er is een probleem opgelost waarbij de kleur van de ogen niet juist werd bijgewerkt, na lange tijd in ‘Sim creëren’ te blijven.
* Inrichten: Je kunt geen acties meer ongedaan maken wanneer de gebruikersinterface voor het vervangen van materialen open is.
* Gameplay: Vers voedsel kan niet meer bij bedorven voedsel in de inventaris worden bewaard.
* Sim creëren: Aangepaste oogkleuren worden nu op de juiste manier bijgewerkt in de hokjes waarmee je een kleur kunt kiezen.
* Gameplay: Er worden nu twee trouwringen te koop aangeboden, wanneer dat gepast is.
* Gameplay: Kaartplaatjes die naar de verkeerde locatie verwijzen, zijn gerepareerd.
* Gameplay: Voorwerpen in de inventaris kunnen niet meer verkocht worden, terwijl ze in gebruik zijn.
* Afstemmen: Pijnpunten tijdens operaties zijn alleen nog gebaseerd op de ernstigste wond, in plaats van alle wonden.
* Afstemmen: Dronken Sims hoeven niet meer zo vaak te drinken.
* Afstemmen: De hoeveelheid Simdollars voor de interactie ‘Een gok wagen’ is verhoogd.
* Gameplay: Smeden en handelaren kunnen nu de gemoedstoestand ‘Wat Simdollars verdiend’ ondergaan, wanneer ze winst hebben gemaakt.
* Algemeen: Een opgeslagen spel wordt niet meer verwijderd wanneer de speler ‘Opslaan als…’ selecteert net voordat er in ‘Sim creëren’ een outfit wordt samengesteld.
* Sim creëren: De knop ‘Outfit toevoegen’ verandert niet meer de haarkleur tijdens het samenstellen van een outfit.
* Queesten: Markeringen die het verkeerde portret van een Sim weergaven tijdens queesten zijn bijgesteld.
* Effecten: De vlammen van het Jacobaanse ceremoniële altaar zijn opnieuw afgesteld.
* Gebruikersinterface: De dorpswinkel geeft nu de juiste hoeveelheid trouwringen weer in de inventaris van de Sim.
* Gameplay: Er zijn verschillende situaties gerepareerd waarbij Sims kinderen kunnen baren op ongepaste locaties.
* Gameplay: Nieuwe queesten kunnen niet ondernomen worden indien het koninkrijk geen vorst heeft.
* Gameplay: De prestatie ‘Goed voorgedragen’ wordt nu op de juiste manier beëindigd nadat de bard 50 gedichten heeft voorgedragen.
* Gebruikersinterface: Het scherm dat de speler ziet na het afronden van een queeste geeft nu de juiste hoeveelheid ervaringspunten weer, afgezet tegen je huidige ervaringspunten.
* Inrichten: Favorieten worden nu enkel opgeslagen in de map met Favorieten.
* Gameplay: Visuele effecten waarbij Sims een bard die gedichten voordraagt geld geven, worden nu wel juist weergegeven.
* Gebruikersinterface: De inspiratie van de bard kan nu in de inventaris van de Sim in een andere volgorde worden gezet.
* Gebruikersinterface: Er is een datumstempel aan opgeslagen spellen toegevoegd.
* Inrichten: Sims blijven niet meer transparant nadat er overgeschakeld is naar Leven.
* Gebruikersinterface: De inventaris wordt nu afgesloten wanneer Sims worden verwisseld, nadat de voorgestelde bevelschriften via de tactische kaart bekeken zijn.
* Gameplay: Stapels voorwerpen kunnen nu op de juiste manier verkocht worden, wanneer ze naar de marktkraam worden gesleept.
* Algemeen: De gebruiker kan nu het spel goed opslaan na het volbrengen van een Ambitie en een niveau gestegen te zijn met het ‘Niveau van de Wachter.’
* Tekst: De oorzaak van ‘Ten dode opgeschreven’ wordt nu op de juiste manier weergegeven.
* Tekst: Er zijn tekstproblemen opgelost voor verschillende talen.
* Inrichten: De wieg kan niet meer op plekken worden geplaatst die niet toegankelijk zijn.
* Gebruikersinterface: De tekst op de territoriumkaart wordt niet meer gewist, wanneer er na het invoeren van tekst op het gebied wordt geklikt.
* Inrichten: De tactische kaart blijft niet meer hangen wanneer je Inrichten opent terwijl je naar de resultaten van de bevelschriften kijkt.
* Gebruikersinterface: De interactie ‘Eerst slapen’ wordt niet meer uitgevoerd als er meerdere interacties in de wachtrij staan en de eerste interactie geannuleerd wordt.
* Afstemmen: Een gevecht met het putbeest levert nu ervaringspunten op.
* Gameplay: Het niet speelbare personage drinkt nu het prototype antivirus nadat het voorgeschreven is.
* Gameplay: Simdollars die verdiend zijn door een verkoop aan de dorpswinkel, worden nu aan de juiste Sim uitgekeerd.
* Gebruikersinterface: Er zijn situaties gerepareerd waarbij de queesteknop grijs werd.
* Gameplay: Sims kunnen nu op de juiste manier deelnemen aan een militaire strategische interactie op de tactische kaart, of op een bestaand kaartspel aan tafel.
* Gameplay: Het is niet meer mogelijk om de wapenuitrusting van een eerdere queeste aan te trekken via de interactie ‘Outfit wijzigen’.
* Gameplay: Handelaren kunnen kinderen niet meer vragen om iets te kopen. Ook kunnen ze kinderen niet meer omkopen.
* Inrichten: Er zijn problemen opgelost met de status van de cursor, bij het selecteren van voorwerpen.
* Route: Het kopen van ambachtsvoorwerpen zal niet meer geannuleerd worden, wanneer dit vanaf een andere kavel gebeurt.
* Gameplay: Sims blijven niet meer vast zitten op zee, wanneer ze uitgewisseld worden tijdens de queeste ‘Vrije tijd’.
* Gameplay: Er zijn verschillende situaties opgelost waarbij Sims vast kwamen te zitten aan bepaalde voorwerpen.
* Gameplay: Sims kunnen nu voorwerpen uit smeltovens op andere kavels halen.
* Gameplay: De bestuurde Sim zal nu goed vals spelen wanneer de gebruiker de interactie ‘Bedriegen’ gebruikt aan de speeltafel.
* Inrichten: Alle voorwerpen met inventarissen zullen de goederen overplaatsen naar de inventaris van de eigenaar van de kavel.
* Inrichten: Sims vallen niet meer door de vloer heen bij het terugkeren naar Leven, wanneer de camera op een andere verdieping staat en de Sim een route aan het afleggen is.
* Gameplay: Er zijn verschillende problemen opgelost die veroorzaakt werden doordat er te snel op toetsen werd gedrukt.
* Inrichten: Het is niet meer mogelijk om vereiste voorwerpen uit de Familie-inventaris te verwijderen, tenzij er een kopie op de kavel staat.
* Vormgeving: Er zijn verschillende textuurproblemen opgelost.
* Gameplay: Sims kunnen niet meer op walvissen jagen tijdens een queeste zonder walvisboot of harpoen.
* Inrichten: Een bepaalde kast kan niet meer in de huishoudinventaris worden geplaatst.
* Algemeen: Sims verdien niet meer constant ervaringspunten, nadat ze bepaalde acties hebben uitgevoerd.
* Gameplay: De luit wordt niet meer weergegeven wanneer een van de twee interacties ‘Lied ten gehore brengen’, die achter elkaar in de wachtrij staan, wordt geannuleerd.
* Gebruikersinterface: De functionaliteit van de schuifbalk in het venster met sneltoetsen is verbeterd.
* Gameplay: De gemoedstoestand ‘Mogelijk vuurvast’ vervalt na verloop van tijd tijdens de Drakenqueeste.
* Inrichten: De interactie ‘Alles verkopen’ binnen de huishoudinventaris werkt nu naar behoren.
* Gameplay: Een tovenaar op niveau 1 kan nog geen staf voor een hoger niveau gebruiken.
* Gameplay: Ingrediënten voor een queestevoorwerp komen weer in de inventaris terecht, wanneer het creëren van het voorwerp mislukt.
* Gameplay: De jaloerse heksenmeester kan duelleren.

27 gedachtes over “De Sims Middeleeuwen: patch 1.1 – Nederlandse patchnotes”

 1. hiki

  De golem wordt niet meer onzichtbaar tijdens bepaalde situaties.

  Wat is dat nu weer? Die hebben we gemist dan 😀 En over die dronken Sims: het viel ons al op dat er bier en wijn in het spel zit. Zal Middeleeuwen voor 12+ blijven??

  1. hiki

   Tuurlijk zitten die erin, bijna altijd met nieuwe game. Ik ben wel blij dat de patch er nu al is. Morgen komt het spel in veel andere landen uit dus vast ook wat reports over bugs. Scheelt ons allemaal weer die bugs meemaken 😛

 2. Simsbear

  1 dag, 1 dag! en ik heb het spel.

  Alhoewel ik download em via de EA store, wat wel jammer is dat het zo lang duurt.
  MAJA 1 dag… en t gemeenste is dat De sims nu het spel kan spelen… :<!

 3. Vogelzang

  Hebben jullie het krantje van Bart Smit al ontvangen? Je moet dan in het krantje De Sims Middeleeuwen opzoeken en dan de uitleg die erbij staat lezen. Er staat namelijk Sims 3 Middeleeuwen, grote blooper van Bart Smit!

  1. hiki

   Wat er in komende patches komt weten we natuurlijk niet. Maar De Sims Middeleeuwen draait om queesten dus wie weet. En Accessoires Pakketten komen er niet omdat het niet om spullen draait. Wie weet Queest Pakketten.

 4. Piet

  Mika,

  Als je de eerste ambitie, een nieuw konickrijk, hebt voltooid kun je een queeste: Vrije tijd of Vrij tijd met verantwoordelijkheden kiezen. Dus geen questen en verantwoorlijkheden of alleen verantwoordelijkheden…

  Didi,

  Je tovenaar kan maar een aantal sprueken leren per level. Dus eerst moet je spreueken vergeten, daarna leren.

 5. Zitadoeza

  Ik heb vooral last van bugs waarbij ik een questopdracht krijg maar die nergens kan uitvoeren omdat er geen knopje voor verschijnt. Ook heb ik vaak last dat er helemaal geen nieuwe opdracht meer verschijnt of dat ik een bepaalde actie telkens opnieuw kan herhalen zonder dat het effect heeft.
  Ik hoop dat ze daar wat aan gaan doen want ik zit ontzettend vast bij de quest van de sinistere tovenaar waarbij ik een non-existent spookleger moet verslaan…

Geef een reactie Reactie annuleren

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Je kunt ook inloggen om een reactie te plaatsen.

Je kunt de volgende HTML elementen en attributen gebruiken: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>