De Sims 4 Ouderschap: Karakterwaarden

De Sims 4 Ouderschap: Dagboek
Het bijhouden is een goede manier om van negatieve emoties af te komen en daarmee emotionele controle aan te leren.

Karakterwaarden zijn de belangrijkste nieuwe gameplay feature uit De Sims 4 Ouderschap waar peuters, kinderen en tieners mee te maken krijgen. Veel van de alledaagse interacties van deze Sims hebben namelijk invloed op een van de karakterwaarden. Zowel het positieve als negatieve uiteinde van iedere karakterwaarde kan uiteindelijk een effect hebben wanneer Sims opgroeien tot jongvolwassenen omdat ze dan een extra karaktereigenschap krijgen die dat bepaald gedrag bevorderd.

| Opvoedkunde | Karakterwaarden |

Samen met de opvoedkundige vaardigheid overspant het systeem van karakterwaarden het grootste deel van de gameplay uit het Game Pack. De basis van het opvoeden en de vaardigheid staan daarom beschreven in een aparte gids. In deze gids vind je meer over alle karakterwaarden en de kleinere gameplay features uit het pakket die daar invloed op hebben. Ook de kinderfases en familierelaties, twee zaken die eigenlijk te weinig met karakterwaarden te maken hebben maar tegelijkertijd ook niet genoeg zijn voor een aparte gids, worden aan het einde kort benoemd.

Karakterwaarden

De Sims 4 Ouderschap voegt vijf nieuwe karakterwaarden toe: conflictoplossing, emotionele beheersing, empathie, manieren en verantwoordelijkheid. Al deze karakterwaarden hebben ieder eigen interacties om ze te verbeteren of te verslechteren. Veel van deze interacties zul je vaak al onbewust gebruiken. Dat maakt dat er vaak ook flink wat opties zijn om aan een bepaalde karakterwaarde te werken zoals in de tabellen verderop in de gids te zien valt. Ook kan iedere karakterwaarde met een of twee karaktereigenschappen zowel positief als negatief worden beïnvloed; dat zorgt simpelweg eenmalig voor een bepaald effect.

Hoe goed een karakterwaarde is ontwikkeld heeft indirect ook invloed op het autonome gedrag van Sims. Denk bijvoorbeeld aan peuters en kinderen die in het begin nog constant rommel zullen maken. Wanneer hun manieren verbeteren, zal dat steeds minder worden. Daar zit dan uiteindelijk ook de belangrijkste taak van het opvoeden in.

De Sims 4 Ouderschap: Opvoeden
Peuters en kinderen zullen in het begin nog best vaak rommel maken omdat hun manieren nog niet heel goed zijn ontwikkeld. Als ouder kun en zul je ze dat moeten aanleren.

Wanneer tieners opgroeien tot jongvolwassenen hebben ze een kans bepaalde karaktereigenschappen te krijgen op basis van hoe (on)succesvol een bepaalde karakterwaarde is vervuld. Beide grijze uiteinden van de meters bieden namelijk toegang tot een speciale karaktereigenschap. Deze karaktereigenschap helpt je in het latere leven met interacties en andere zaken rondom deze karakterwaarde. Het hebben van de karaktereigenschap ‘Onbeheerste emoties’ betekent zo bijvoorbeeld dat negatieve gemoedstoestanden minder snel zullen afnemen. Zo heeft iedere karaktereigenschap iets eigens zoals je hieronder bij iedere individuele karakterwaarde individueel verder kunt vinden.

AfbeeldingNaamOntgrendelmethodeEffect
Slechte manierenSlechte manieren (Ouderschap)
Sims met slechte manieren kunnen proberen om aardig te zijn, maar dat mislukt altijd bij bepaalde sociale interacties. Ze zullen vaak walgelijke manieren hebben, veel vloeken en nooit willen afwassen.
Weinig manieren.
 • Walgelijk gedrag bij kinderen kunnen aanmoedigen.
 • Onbedoeld interesses beledigen, Onbedoeld dromen verbrijzelen en Opmerking over verschijning maken interacties.
 • "Met tegenzin gasten ontvangen" (Gespannen +2 - 4 uur) bij hosts waarbij gasten slechte manieren hebben.
Goede manierenGoede manieren (Ouderschap)
Sims met goede manieren willen geen walgelijke acties uitvoeren, in ieder geval niet in het bijzijn van anderen. Ze hebben ook een nieuwe beleefde introductie en bouwen sneller vriendelijke relaties op. Goedgemanierde Sims kunnen de gastheer of gastvrouw van een huis dat ze bezoeken ook dankbaarheid tonen.
Veel manieren.
 • "Beter dan dat" (Beschaamd +2 - 2 uur) door iets walgelijks in het bijzijn van anderen te doen.
 • "Had dat niet mogen zeggen" (Beschaamd +2 - 2 uur) door verboden woorden te roepen.
 • Vriendschappelijke relaties verbeteren 50 % sneller.
 • Beleefde introductie introductie.
 • Sim dankbaarheid tonen interactie.
 • "Wat een elegante manieren" (Gespannen +2 - 4 uur) bij hosts waarbij gasten goede manieren hebben.
OnverantwoordelijkOnverantwoordelijk (Ouderschap)
Onverantwoordelijke Sims voelen zich niet prettig op het werk, maar het negeren van rekeningen of lummelen maakt ze blij. Ze kunnen ook op nieuwe situaties stuiten als ze aan het werk zijn.
Weinig verantwoordelijkheid.
 • "Arbeidsongemak" (Ongemakkelijk +2 - 6 uur) tijdens het werken.
 • "Rekeningen genegeerd!" (Blij +2 - 4 uur) bij het negeren van de rekeningen.
VerantwoordelijkVerantwoordelijk (Ouderschap)
Verantwoordelijke Sims zijn beter in hun werk en kunnen kinderen en tieners leren verantwoordelijk te zijn.
Veel verantwoordelijk.
 • Alle carrières verbeteren sneller.
 • Over verantwoordelijkheid leren waarmee kinderen verantwoordelijkheid kunnen worden aangeleerd.
TwistziekTwistziek (Ouderschap)
Twistzieke Sims beginnen niet altijd op de juiste manier aan een gesprek met Sims die ze niet mogen. Oprecht excuses aanbieden is nog moeilijker en ze willen graag een punt maken.
Weinig conflictoplossing.
 • Verontschuldigingen hebben een lagere kans geaccepteerd te worden.
BemiddelaarBemiddelaar (Ouderschap)
Bemiddelaar Sims maken meer kans om succesvol excuses aan andere Sims aan te bieden en kunnen de forums bemiddelen. Ze kunnen ook verschillen met Sims bijleggen waar ze lange tijd onaardig tegen zijn geweest.
Veel conflictoplossing.
 • Vragen om forums niet te trollen op de computer.
 • Verschillen bijleggen interactie.
 • Verontschuldigingen hebben een hogere kans geaccepteerd te worden.
OngevoeligOngevoelig (Ouderschap)
Ongevoelige Sims kunnen negatieve emoties van andere Sims in twijfel trekken. Ze kunnen ook andere Sim opjutten. Ongevoelige Sims maken meer kans op sociale mislukkingen als ze tegen Sims met slechte manieren praten.
Weinig empathie.
 • Negatieve gemoedstenden bespotten waarmee negatieve gemoedstoestanden van de ander met 100 % toenemen.
 • Opjutten waarbij de ander de gemoedstoestand "Geërgerd!" (Boos +2 - 2 uur), "Het zit niet mee" (Beschaamd +2 - 2 uur), "Wentelen in verdriet" (Verdrietig +2 - 2 uur) of "Emotioneel uitgeput!" (Gespannen +2 - 2 uur) krijgt als hij al een van die emoties heeft.
 • Interacties hebben een lagere slagingskans als de ander een negatieve emotie heeft.
MeelevendMeelevend (Ouderschap)
Meelevende Sims kunnen andere Sims hun negatieve emoties helpen verlichten. Ze kunnen ook empathie laten zien door emotionele lasten te delen. Deze Sims raken echter gestrest als ze gemeen doen.
Veel empathie.
 • Emoties kalmeren interactie waarmee negatieve gemoedstoestanden van de ander met 25 % afnemen.
 • Emotionele last delen waarmee negatieve gemoedstoestanden van de ander met 50 % afnemen maar je zelf wel een +1 gemoedstoestand gedurende 2 uur krijgt.
 • "Onmiddellijk spijt" (Ongemakkelijk +2 - 2 uur) bij gemene interacties.
Onbeheerste EmotiesOnbeheerste emoties (Ouderschap)
Sims met onbeheerste emoties kunnen hun negatieve emoties niet zo snel verlichten als andere Sims. Als ze sterke negatieve emoties hebben, kunnen ze emotioneel instorten.
Weinig emotionele beheersing.
 • Negatieve gemoedstoestanden nemen 40 % langzamer af.
Emotionele beheersingEmotionele beheersting (Ouderschap)
Sims met de eigenschap ‘emotionele beheersing’ kunnen negatieve humeuren verlichten door te joggen, naar bepaalde muziek te luisteren, een blog op de computer te schrijven of door een instrument te bespelen. Over het algemeen verdwijnen hun negatieve emoties sneller dan bij andere Sims.
Veel emotionele beheersing.
 • Negatieve gemoedstoestanden nemen tweemaal zo snel af.
 • Met emotie spelen op instrumenten om negatieve gemoedstoestanden sneller te laten afnemen.

Conflictoplossing

Conflictoplossing draait logischerwijs om het maken van ruzie met andere Sims en dat weer oplossen. Dat maakt het een lastige karakterwaarde om te verbeteren, simpelweg omdat de meeste zaken hierbij vereisen dat je Sim eerst een slechte relatie met een andere Sim heeft. Desalniettemin is het leren sorry te zeggen bij peuters en kinderen een gemakkelijke optie om mee te beginnen. Ook het aanbieden van excuses na een enkele gemene interactie kan helpen. Het verslechteren moet daarentegen niet al te lastig zijn.

Positief Negatief
 • Karaktereigenschap Extravert
 • Ruzies bijleggen
 • Excuses aanbieden na negatieve interactie
 • Sorry leren zeggen
 • Vrede sluiten na gevecht
 • Slechte relatie repareren
 • Karaktereigenschap Heethoofd
 • Sim tot vijand verklaren
 • Hebben van een verachte relatie
 • Vechten
 • Betrokken raken bij ruzies

Emotionele beheersing

Emotionele beheersing bepaalt hoe sterk Sims reageren op stemmingswisselingen en negatieve gemoedstoestanden. De meest voor de hand liggende methode om dit te verbeteren is door het schrijven in een dagboek. Dat werkt met name goed bij de nieuwe stemmingswisselingen van tieners. Op willekeurige momenten kan dit namelijk een Boze, Beschaamde, Gespannen of Verdrietige gemoedstoestand van +50 geven, zeker wanneer Emotionele beheersing minder is ontwikkeld. Daar kom je dus normaliter nooit overheen met normale gemoedstoestanden, dus wil je die graag zo snel mogelijk laten verdwijnen.

Schrijven in een dagboek
Het bijhouden is een goede manier om van negatieve emoties af te komen en daarmee emotionele controle aan te leren.

Het lezen in je dagboek levert een willekeurige gemoedstoestand op horende bij de emotie tijdens het schrijven in het dagboek. In iemand anders dagboek lezen kan ook, maar zorg dan dat je niet betrapt wordt door de eigenaar! Dat levert je Sim namelijk de gemoedstoestand “Betrapt!” (Beschaamd +1 – 2 uur) op en de eigenaar “Betrapt op het lezen van mijn dagboek!” (Boos +2 – 2 uur). Slaagt je Sim wel, dan krijgt hij de gemoedstoestand “In dagboek gesnuffeld” (Zelfverzekerd +2 – 4 uur).

Mindere interacties zijn dan weer uiteraard het hebben van driftbuien of het kapotmaken van andermans schoolprojecten of poppenhuizen.

Positief Negatief
 • Karaktereigenschap Zelfverzekerd
 • In dagboek schrijven
 • Joggen om te ontspannen
 • Naar klassieke muziek luisteren om te ontspannen
 • Instrumenten bespelen om te ontspannen
 • Gevoelens wegspoelen
 • Karaktereigenschappen Jaloers of Gestoord
 • Het hebben van een emotionele inzinking
 • Sims duwen of bijten
 • Sims slaan
 • Poppenhuis kapotmaken
 • Schoolproject vernielen

Empathie

Empathie is de meest sociale karakterwaarde welke met name hoort bij een goede omgang met andere Sims. Daarbij kun je bijvoorbeeld andere Sims kalmeren als ze Boos zijn of met het nieuwe doktersetje spelen als kind.

Nieuw bij empathie is ook het doen van vrijwilligerswerk. Dit kun je selecteren op de telefoon van je Sim en kan met meerdere Sims uit je huishouden tegelijk worden gedaan. Tijdens het vrijwilligerswerk krijg je dan te maken met kanskaarten vergelijkbaar met die van school of werk. Er zijn vijf verschillende soorten vrijwilligerswerk, welke enkel verschillen in soorten kanskaarten die je zoal kan tegenkomen.

De karakterwaarde verslechteren kan door het uitvoeren van gemene interacties.

Positief Negatief
 • Karaktereigenschap Goed
 • Vrijwilligerswerk doen
 • Spelen met de dokterspeelset
 • Naar negatief humeur vragen
 • Kalmeren, Opbeuren of Troosten over dood
 • Karaktereigenschappen Gemeen of Kwaadaardig
 • Gemene sociale interacties
 • Schreeuwen tegen andere Sims
 • Trollen op fora
 • Knuffeldieren slaan
 • Om schaamte lachen of droevige sociale interacties belachelijk maken
 • Woede kleineren, stressniveau belachelijk maken of ongemak bespotten

Manieren

Manieren gaat voornamelijk over etiketten en goede gewoontes. Daarbij helpt het bijvoorbeeld om de tafel te dekken of vuile borden in de afwasmachine te zetten, maar is het laten van scheten juist weer minder. Ouders kunnen daarnaast peuters en kinderen leren alsjeblieft en dankjewel te zeggen.

Tafeldekken
Het dekken van de tafel is goed voor je Sim’s manieren.
Positief Negatief
 • Karaktereigenschap Netjes
 • Alsjeblieft en dankjewel leren zeggen
 • Vriendelijke introducties
 • Tafeldekken
 • Afwassen
 • Complimentjes geven
 • Karaktereigenschap Slons
 • Boeren en scheten laten
 • Vloeken
 • Onbeleefde introducties
 • Peuters die hun kleren uittrekken met vreemden in de buurt

Verantwoordelijkheid

Verantwoordelijkheid draait om het doen zaken waarvan je Sim wordt geacht ze te doen. Er zijn daarmee een hoop verschillende manieren om aan verantwoordelijkheid te werken zoals het tandenpoetsen of het opruimen van afval, maar de meest voor de hand liggende methodes blijven waarschijnlijk het maken van huiswerk en schoolprojecten. Schoolprojecten zijn een nieuwe activiteit voor Sims en zijn bedoeld om betere punten op school te halen. Er zijn twee manieren waarop Sims aan een schoolproject kunnen werken: slordig of zorgvuldig. Slordig zorgt ervoor dat projecten 25 procent sneller klaar zijn, maar tegelijkertijd ook van een beduidend lagere kwaliteit zijn. De bijbehorende vaardigheden zullen echter even snel verbeteren. Wel geeft zorgvuldig werken de “Zorgvuldig werken”-gemoedstoestand (Geconcentreerd +1). Omdat alle schoolprojecten met uitzondering van het middeleeuwse kasteeldrama allemaal mentale vaardigheden verbeteren, helpt die boost je de vaardigheden nog sneller te verbeteren. In totaal zijn er zeven verschillende schoolprojecten om uit te kiezen. Je kunt ze vinden in Koopmodus > Voorwerpen op functie > Kinderen > Kinderactiviteiten voor §100, en zult er ook wekelijks eentje uit school meekrijgen.

De verschillende schoolprojecten inclusief welke vaardigheden ze verbeteren.
Afbeelding Schoolproject Kindervaardigheid Tienervaardigheid
Elektronische experimenten Elektronische experimenten Mentaal Handigheid
Luchtdrukraket Luchtdrukraket Mentaal Raketwetenschap
Luchtdrukraket Robotica Mentaal Programmeren
Chemische reactie vulkaan Chemische reactie vulkaan Mentaal Inzicht
Brug maken Brug maken Mentaal Inzicht
Middeleeuws kasteeldrama Middeleeuws kasteeldrama Creatief Schilderen
Zonnestelsel Zonnestelsel Mentaal Raketwetenschap

Een project duurt 300 minuten (zorgvuldig) of 240 minuten (slordig) en elke minuut wordt er dan een waarde van het vaardigheidsniveau opgeteld (zie tabel hieronder) bij de waarde van de kwaliteit. Dat geldt zo steeds voor iedere Sim die aan het project werkt. Tussen de 1 en 40 punten geeft een slechte kwaliteit, 40 en 80 goed en 80 en 100 uitstekend.

Vaardigheidsniveau Zorgvuldig Slordig
1-3 0,125 0,166667
4-7 0,283333 0,229167
8-10 0,4 0,333333
Schoolprojecten
Schoolprojecten zorgen voor verantwoordelijk, maar zijn vooral ook een leuke gezamenlijke activiteit.

Het voltooien van een schoolproject levert de volgende schooldag ongeacht de kwaliteit een prestatiebonus op van 20 %-punt. De kwaliteit bepaalt vervolgens wel het uiterlijk van het project. Een matig project ziet er bijvoorbeeld niet heel mooi uit en geeft de gemoedstoestand “Afgeraffeld” (Beschaamd +1 – 2 uur). Neutraal en Uitstekend zien er dan ook beduidend beter uit en geven de gemoedstoestand “IJverig werk” (Blij +1 – 4 uur). Ook kan er met meerdere Sims tegelijk aan worden gewerkt om de tijd dat het duurt om te voltooien te verkorten.

Het negeren van straffen, het maken van rommel of het niet maken van huiswerk zullen de meest voorkomende manieren zijn waarop verantwoordelijkheid weer zal afnemen.

Positief Negatief
 • Karaktereigenschap Perfectionistisch
 • Voltooien van een schoolproject
 • Huiswerk maken
 • Goede cijfers halen
 • Verpakte lunch maken
 • Tieners die hun parttimebaan goed doen
 • Vuilnis buitenzetten
 • Tandenpoetsen
 • Gebroken voorwerpen repareren
 • Speelgoed uit de speelgoedkist opruimen
 • Rommel opruimen
 • Karaktereigenschap Kinderachtig
 • Slechte cijfers halen
 • Spijbelen of niet opdagen op werk
 • Parttimebaan opzeggen
 • Rommel maken
 • Op toilet spelen
 • Straf negeren
 • Verbod overtreden

Kinderfases

Kinderen en tieners krijgen regelmatig te maken met zogenaamde kinderfases. Dit zijn fases waarin Sims ander gedrag zullen vertonen op bepaalde momenten. Dat kan bijvoorbeeld zijn dat kinderen de meeste gerechten niet meer willen eten tot zelfs het enkel willen dragen van berenpakken. Een fase is te herkennen aan de extra toegevoegde karaktereigenschap aan de Sim en de melding die je er op dat moment van krijgt. In tegenstelling tot reguliere karaktereigenschappen is deze karaktereigenschap – net zoals de kinderfase zelf – tijdelijk.

Hoewel kinderfases niet direct een link hebben met karakterwaarden heeft het wel een invloed op het gedrag van Sims. Dat laatste kan het verbeteren van karakterwaarden dan weer moeilijker maken. Denk bijvoorbeeld maar aan ‘Gemeen’; Sims zullen dan gemene interacties prefereren wat slecht wertk op de karakterwaarde empathie.

"Ik ben een beer!"-kinderfase
In de “Ik ben een beer!”-kinderfase willen kinderen niets anders dan de hele dag in een berenpak rondlopen.
Afbeelding Kinderfase Kans kinderen (%) Kans tieners (%) Effect
Aanhankelijk Aanhankelijk
Deze Sim voelt zich het veiligst tijdens interacties met zijn of haar verzorger. Er is geen reden om acties met andere Sims uit te voeren als je zo’n bijzonder persoon in je leven hebt. Deze Sim krijgt stress als je hem of haar probeert te dwingen met anderen om te gaan.
22,2 Praten met vreemde Sims levert de gemoedstoestand “Vreemdelingenstress” (Gespannen +2 – 2 uur) op terwijl het praten met familieleden de gemoedstoestand “Beter in het nest” (Blij + 2 – 3 uur) oplevert.
Aanwezig Aanwezig
Deze Sim is luid en duidelijk aanwezig door te schreeuwen en lawaai op muziekinstrumenten te maken en probeert ook altijd naar keiharde muziek te luisteren waar en wanneer dat maar kan. Oordoppen zijn aanbevolen voor de rest van de familie.
16,7 20 Kinderen zullen vaker met muziekinstrumenten spelen en het volume van de radio maximaal zetten.
Afstandelijk Afstandelijk
Deze tiener is afstandelijk geworden. Door in de buurt van familie te zijn en er acties mee uit te voeren, is er stress ontstaan. De wereld begrijpt deze tiener gewoon niet.
20 In de buurt van familie (ouders en broers/zussen) zijn levert deze Sim de gemoedstoestand “Familienood” (Gespannen +2) op.
Gemeen Gemeen
Het is tijd om gemeen te doen omdat dat gewoon leuk is. Deze Sim voelt zich gemeen en grijpt elke kans aan om gemeen tegen andere Sims te doen.
16,7 20 Gemeen doen tegen andere Sims levert de gemoedstoestand “Gemenerik” (Blij +2 – 3 uur) op. Verder maken ze vergelijkbaar met de kinderfase Opstandig vaker ruzie.
Ik ben een beer! Ik ben een beer!
Wees een beer! Dit kind accepteert niets anders dan aan te worden gekleed als de opperbaas van het bos. Het zou onverdraagzaam zijn om een andere outfit te dragen.
11,1 Het niet dragen van een berenoutfit resulteert in de gemoedstoestand “Berebedroefd” (Verdrietig +2).
Lastige eter Lastige eter
Het is goed om een lastige eter te zijn. Vergeet culinaire hoogstandjes want deze Sim geeft de voorkeur aan het eten van een snelle maaltijd.
22,2 10 Een kinderfase bestaande uit zes verschillende sub-fases waarin Sims veel gerechten niet willen eten en daardoor de “Jakkie, dat was vies!”-gemoedstoestand (Verdrietig +2 – 2 uur) zullen krijgen. Voor welke gerechten dat geldt verschilt per sub-fase. Goede gerechten geven de “Mag ik nog wat?”-gemoedstoestand (Blij +2 – 4 uur).
Opstandig Opstandig
Opgroeien betekent dat je in opstand komt tegen die stomme oude regels. Deze Sim zal vaker ruzie maken met ouders, vloeken en huiswerk uitstellen.
11,1 30 Zorgt ervoor dat kinderen vrijwel altijd ruzie zullen maken met ouders na bevelen.

Familierelaties

Naast de speciale karakterwaardeneigenschappen krijgen Sims wanneer ze opgroeien tot jongvolwassenen ook een speciale relatiestatus met hun ouders, grootouders en broers of zussen. Deze status hangt samen met hoe ze zijn opgevoed en kan daardoor positief of negatief zijn. Na het opgroeien staan de relaties vast en kunnen ze ook niet meer wijzigen als bijvoorbeeld de onderlinge relatie verandert. Het voordeel van verschillende van deze relaties is dat ze ervoor zorgen dat je bepaalde interacties eerder kunt gebruiken dan normaal. Het hebben van een diepe persoonlijke conversaties met grootouders kan bijvoorbeeld alleen bij een geweldige onderlinge relatie, al zijn het geen zaken die je zult missen als je ze niet hebt. Verder bepaalt het tot een zekere hoogte ook hoe niet-actieve Sims zich zullen gedragen. Een lage relatie bekent bijvoorbeeld dat ze niet veel zullen doen met jouw Sim.

Broer/zus

Bij broers en zussen speelt allereerst de onderlinge relatie een rol bij de bepaling van de familierelatie:

 • Negatieve relatie: vriendschappelijke relatie minder dan -20.
 • Neutrale relatie: vriendschappelijke relatie tussen -20 en 50.
 • Geweldige relatie: vriendschappelijke relatie meer dan 50.

Rivaliteit

Nieuw is echter ook de verborgen relatiewaarde rivaliteit. Rivaliteit wordt bepaald aan de hand van hoe aardig broers en zussen tegen elkaar zijn tijdens hun kindertijd. Bepaalde gemene interacties leveren hiervoor bijvoorbeeld 2, 3 of 4 punten op welke uiteindelijk resulteren in een rivaliserende of aardige band. Het lijstje is wat te groot om helemaal op te sommen, maar bij veel van de interacties kun je zelf wel inschatten in welke categorie ze vallen.

 • Aardig: rivaliserend minder dan 75.
 • Rivaliserend: rivaliserend meer dan 75.
Relatietype Relatie Rivaliteit
Jeugdvijanden Negatief Aardig
Jeugdkweller Negatief Rivaliserend
Jeugdmaatjes Neutraal Aardig
Familie Vrijand Neutraal Rivaliserend
Supergezinsgenoten Geweldig Aardig
Twee handen op één buik Geweldig Rivaliserend

Ouder

Ook bij de ouders speelt de onderlinge relatie een rol. De precieze waarde waarmee gerekend wordt is echter net iets anders. De karakterwaarden van kinderen tellen daarbij namelijk ook mee. Om de waarde te bepalen vermenigvuldig je iedere karakterwaarde (met een waarde tussen -100 en 100) met 0,15 en tel je dat op bij de reguliere waarde voor de relatie.

 • Negatieve relatie: vriendschappelijke relatie minder dan -20.
 • Neutrale relatie: vriendschappelijke relatie tussen -20 en 50.
 • Geweldige relatie: vriendschappelijke relatie tussen 50 en 120.
 • Beste relatie: vriendschappelijke relatie meer dan 120.

Autoriteit

Net zoals broers en zussen rivaliteit hebben zit er ook tussen ouders en kinderen een verborgen relatiewaarde: autoriteit. Autoriteit is een waarde die aangeeft hoe goed een Sim wordt opgevoed door ouders. Vrijwel alle (succesvolle) interacties die je gebruikt om kinderen te bestraffen, wijzen op hun gedrag of anderzijds te beïnvloeden, leveren iets van autoriteit op. Je krijgt daarvoor:

 • 0,76: Vragen niet te…
 • 1,15: Vertellen niet te…, Teleurgesteld zijn over…, Beïnvloeden te doen…, Behoeften voldoen…
 • 1,53: Tegen schreeuwen om…, Dwingen om te…, Time-out geven, Bestraffen…

Uiteindelijk resulteert dit in een bepaalde waarde voor de autoriteit:

 • Beetje: autoriteit minder dan 75.
 • Heleboel: autoriteit minimaal 75.
Relatietype Relatie Autoriteit
Onbehulpzame ouder (Ongelukkig kind) Negatief Beetje
Straffende ouder (Onderdrukt kind) Negatief Heleboel
Passieve ouder (Ontspannen ouderschap) Neutraal Beetje
Aanwezige aanwezigheid (Gehoorzaam kind) Neutraal Heleboel
Fijne jeugd (Fijne jeugd gegeven) Geweldig Beetje
Dankbare Begeleider (Begeleid kind) Geweldig Heleboel
Papalief/Mamalief (Papa’s/Mama’s kindje) Beste Beetje
Inspirerend voorbeeld (Gerespecteerde erfgenaam) Beste Heleboel

Grootouders

De relatie met grootouders is vrij simpel en is enkel gebaseerd op de onderlinge relatie.

 • Negatieve relatie: vriendschappelijke relatie minder dan -20.
 • Neutrale relatie: vriendschappelijke relatie tussen -20 en 50.
 • Geweldige relatie: vriendschappelijke relatie meer dan 50.
Relatietype Relatie
Grom-ouders (Mopperkindje) Negatief
Opalief/Omalief (Grootouderskindje) Neutraal
’s Werelds beste opa/oma (Grootoudersfavoriet) Geweldig