De Sims 4: Sneltoetsen en Spelbesturing

Grappige interacties uitvoeren
Grappige interacties vormen de basis van de komedievaardigheid.

Algemeen

Deze sneltoetsen zijn overal te gebruiken en zul je over het algemeen ook vaak gebruiken. Het gaat bijvoorbeeld over het bewegen van je camera of het maken van foto’s of video’s.

Sneltoets Effect
F1 Opent leefmodus.
F2 Opent bouwmodus
F3 Opent koopmodus.
F4 Opent de galerie.
Page Up Gaat een verdieping omhoog.
Page Down Gaat een verdieping omlaag.
Home Muren omhoog.
End Muren omlaag.
Ctrl + Shift + C Opent cheatbalk.
W of Beweegt de camera naar voren.
A of Beweegt de camera naar links.
S of Beweegt de camera naar achteren.
D of Beweegt de camera naar rechts.
Z of + Zoomt in.
X of - Zoomt uit.
Scrollwiel Zoomt in of uit.
Scrollwiel (ingedrukt) Draait camera.
RMK (ingedrukt) Beweegt camera.
Shift (ingedrukt) Camera beweegt sneller.
C Screenshot maken.
V Start of stopt video-opname.
Ctrl + 5, Ctrl + 6, Ctrl + 7, Ctrl + 8, Ctrl + 9, of Ctrl + 0 Stelt een bepaalde locatie in.
5, 6, 7, 8, 9, of 0 Beweegt de camera naar de bijbehorende locatie.
T Wisselt tussen standaard camera en camera van bovenaf.

Leefmode

Leefmodus voegt nog wat andere sneltoetsen om sneller te wisselen tussen de verschillende schermen van je Sims. Ook geeft het je toegang tot de zogenoemde ‘cameraman-modus’; dat is een handige modus waarin je gemakkelijk foto’s en video’s kunt maken zonder interface. In combinatie met het instellen van verschillende locaties zoals hierboven is beschreven, kun je bovendien gemakkelijk vloeiend films maken.

Sneltoets Effect
Spatie Selecteert volgende Sim.
Enter of N Beweegt de camera naar huidige Sim.
G Opent doelenmenu.
J Opent carrièremenu.
L Opent vaardighedenmenu.
R Opent relaties.
I Opent inventaris.
Y Opent Simologiemenu.
O Opent behoeftemenu.
M Opent wereldenscherm.
~, P of 0 Pauzeert het spel.
1 Normaal tempo.
2 Snel tempo.
3 Top tempo.
Tab Cameraman modus.

Bouwen

In bouwen zitten best een aantal handige sneltoetsen die flink kunnen helpen bij het maken van huizen. Met name de algemene sneltoetsen als de verf- of kopieertool zijn zeer handig als je er eenmaal aan gewend raakt.

Algemeen

Sneltoets Effect
G Schakelt het rooster in of uit.
F5 Wisselt tussen het ¼- en het ½-rooster.
H Hand tool.
R Herkleur tool.
E Kopieertool.
K Sloophamer.
Ctrl + Z Herstelt de laatste actie.
Ctrl + Y Herdoe de laatste herstelde actie.
L Wisselt het tijdstip tussen ochtend, middag, avond, en nacht.
U Verplaats het hele huis.
Y Verplaats de hele kavel.
B Selecteert het muurgereedschap.

Voorwerpen

Deze sneltoetsen zijn te gebruiken wanneer je een voorwerp vasthoudt. Met name de Alt-toets komt hierbij goed van pas omdat je zo voorwerpen vrij buiten het rooster kunt plaatsen.

Sneltoets Effect
Alt (ingedrukt) Voorwerp plaatsen buiten het rooster.
LMK (ingedrukt) Voorwerp 45° roteren.
Alt + LMK (ingedrukt) Voorwerp roteren buiten het rooster.
Backspace Verplaatst het vastgehouden voorwerpen naar de huishoudinventaris.
, Roteert het voorwerp naar links.
. Roteert het voorwerp naar rechts.
Shift (ingedrukt) Zorgt ervoor dat je meerdere van dezelfde voorwerpen kunt plaatsen zonder het opnieuw hoeft te selecteren.
[ Verkleint het voorwerp
] Vergroot het voorwerp.
Delete Verwijdert het voorwerp.
M Beweegt het voorwerp naar het volgende slot (bijvoorbeeld een plant op een tafel).

Vloeren en muren

Een paar simpele sneltoetsen om ervoor te zorgen dat je sneller vloeren en behang kunt aanbrengen in een gehele ruimte.

Sneltoets Effect
Shift Vult de gehele ruimte (vloeren en muren).
Alt Verft de gehele wand (enkel muren).
Ctrl + F Wisselt tussen gehele en kwarttegels bij het plaatsen van vloeren.

Verftool

Wat minder bekende sneltoetsen bij de verftool, maar desondanks zeer fijn als je eraan gewend raakt.

Sneltoets Effect
[ Verkleint de huidige kwast grootte van de terreintool.
] Vergroot de huidige kwast grootte van de terreintool.
; Verkleint de zachtheid van de terreintool.
' Vergroot de zachtheid van de terreintool.
Ctrl Wisselt tussen het gum- en terreingereedschap bij de terreintool.