Ryan Vaughan over De Sims 3 Beestenbende

Deze Q&A kregen we net binnen van EA Benelux, hopelijk komt er snel een vertaling van online.

Q&A With Ryan Vaughan, The Sims 3 Pets PC/Mac

1)We heard that horses were the most requested pet ever. Why did you decide to bring them into the game now instead of The Sims 2 Pets?
With The Sims 3 Pets, not only did we want to include an animal that our fans have been requesting forever, but we wanted to feature a pet that could really take advantage of the vast open worlds that The Sims 3 provides. Because of their ability to explore and cover large distances in no time, as well as their special capacity for befriending other pets and Sims alike, we felt horses were a perfect choice to include in the game.

2)What went to in creating horses for PC? Is it more difficult than creating cats or dogs? Explain.
Being that The Sims 3 Pets is the first Sims game ever to include horses as pets, it presented some very unique challenges for the development team. One of the biggest challenges was getting Sims to actually ride the horses. For the first time in Sims history, we need to have two player controlled characters interacting and relying on each other to get from point A to point B. This meant all new interactions and animations needed to be perfectly synchronized between the Sim and the horse. Needless to say, we were very excited the first time we were able to see Sims riding horses!

3)What are the unique gameplay features about the horses?
The racing and jumping skills are two of my favorite new features for horses. Using the really cool variety of different horse jumps and training posts you can place on your lot in Buy Mode, but the coolest thing about these skills is that you can actually have your horse compete in equestrian competitions at the brand new Equestrian Center. If your horse has high racing and jumping skills you can actually win a lot of money. You can also build the new riding skill for Sims while practicing your horse skills as well!

4)How did the team decided which animals to make controllable and which not to?
One of our goals in creating The Sims 3 Pets was to get the player to think about what it would actually be like to be a cat, dog, or horse. What motivates a dog to dig holes? Why do horses like carrots so much? We wanted players to play with life as these pets and while we would have loved to make all of the animals in The Sims 3 Pets controllable by the player, we really wanted to create a focused experience and make sure that the three animals that are player controllable –cats, dogs and horses—are the best they can be. Players will be able to experience life as one of these pets, while still being able to interact with tons of different and unique animals like turtles, lizards, rodents and birds.

5) Where did the team draw inspiration from when bringing in horses and unicorns? Did you look at westerns?
We watched a lot of movies featuring horses – especially westerns – but one of the coolest things we did was actually go spend a day at a horse ranch! We got to watch and see how horses moved, what their different mannerisms were and how they interacted with each other. It was a great learning experience and a great way for us to really get the right feeling of a horse in the game.

6)Explain unicorns. Whose idea was it and how did it get integrated into the game? Can I create a unicorn from the beginning of the game?
We chose to include unicorns as The Sims 3 Pet’s occult creature because not only did they fit in perfectly to the game, but just like horses they’ve never been done before in a Sims game. Once in-game, the mystical unicorn will often appear around the world you’re playing in and your Sims will have the opportunity to invite the unicorn to join their household. Once under your control, unicorns have all these awesome special abilities like being able to teleport around the world, bless Sims, or even spark fires! They’re tons of fun to play with.

5 reacties

 1. A met Ryan Vaughan, The Sims 3 Huisdieren PC / Mac

  1) We hoorden dat de paarden waren ooit de meest gevraagde huisdier. Waarom heb je besloten om ze in het spel nu in plaats van De Sims 2 Huisdieren?
  Met The Sims 3 huisdieren, niet alleen willen we een dier dat onze fans voor altijd gevraagd zijn, maar we wilden een huisdier dat echt zou kunnen profiteren van de grote open werelden die De Sims derde geeft functie Vanwege hun vermogen om te verkennen en grote afstanden af ​​te leggen in een mum van tijd, evenals hun speciale vriendschap capaciteit voor andere huisdieren en Sims gelijk, we voelden paarden waren een perfecte keuze om in het spel.

  2) Wat ging er in het creëren van paarden voor de PC? Is het moeilijker dan het maken van katten of honden? Uit te leggen.
  Is dat De Sims 3 Sims huisdieren is ooit de eerste game die onder andere paarden als huisdieren, presenteerde zij een aantal zeer unieke uitdagingen voor de ontwikkeling team. Een van de grootste uitdagingen was het krijgen om daadwerkelijk rijden de paarden Sims. Voor het eerst in de geschiedenis van Sims, moeten we twee spelers gecontroleerd personages interactie en vertrouwen op elkaar te krijgen van punt A naar punt B. Dit betekende dat alle nieuwe interacties en animaties die nodig zijn om perfect worden gesynchroniseerd tussen de Sim en het paard. Onnodig te zeggen, waren we erg enthousiast over de eerste keer dat we in staat waren om Sims rijpaarden te zien!

  3) Wat zijn de unieke gameplay features over de paarden?
  De race en springen vaardigheden zijn twee van mijn favoriete nieuwe functies voor paarden. Met behulp van de echt cool verschillende paarden sprongen en opleidingsplaatsen je kunt op je kavel plaatsen in te kopen modus, maar de coolste ding over deze vaardigheden is dat u daadwerkelijk kunt uw paard in de paardensport wedstrijden concurreren op de gloednieuwe Equestrian Center. Als je paard heeft een hoge racen en springen vaardigheden die je kunt eigenlijk winnen veel geld. U kunt ook de bouw van de nieuwe rijden vaardigheid voor de Sims tijdens het beoefenen van uw paard vaardigheden als goed!

  4) Hoe heeft het team besloten welke dieren te beheersbaar te maken en niet naar Which?
  Een van onze doelen in het creëren van The Sims 3 huisdieren wat om de speler te krijgen om na te denken over hoe het zou eigenlijk graag een kat, hond of paard te zijn. Wat motiveert een hond om gaten te graven? Waarom paarden zoals wortelen veel zo? We wilden spelers te spelen met het leven zoals deze huisdieren en terwijl we zouden graag alle dieren in De Sims 3 huisdieren controleerbaar door de speler te maken, we wilden echt een gerichte ervaring te creëren en zorg ervoor dat de drie dieren die speler controleerbaar-katten, honden en paarden-zijn de beste ze kunnen worden. Spelers zullen in staat zijn om leven te ervaren als een van deze dieren, terwijl de stilte in staat om te communiceren met ton van verschillende en unieke dieren zoals schildpadden, hagedissen, knaagdieren en vogels.

  5) Waar komt het team zich inspireren door bij het binnenhalen van paarden en eenhoorns? Heb je kijkt naar westerns?
  We keken veel films met paarden – vooral westerns – maar een van de coolste dingen die we deden was eigenlijk gaan een dag doorbrengen op een paard ranch! We hebben om naar te kijken en hoe paarden verplaatst te zien, wat hun maniertjes verschillende waren en hoe ze omgingen met elkaar. Het was een geweldige leerervaring en een geweldige manier voor ons om echt het juiste gevoel van een paard in het spel.

  6) Leg eenhoorns. Wiens idee was het en hoe komt het aan geïntegreerd in het spel? Kan ik een eenhoorn uit het begin van het spel?
  We kozen ervoor om eenhoorns als occulte schepsel The Sims 3 Pet’s zijn want niet alleen hebben ze in perfect op het spel, maar, net als paarden die ze nog nooit eerder gedaan in een Sims game. Eenmaal in-game, de mystieke eenhoorn zal vaak blijken over de hele wereld en je speelt in je Sims zullen de mogelijkheid hebben om de eenhoorn uit te nodigen om hun huishouden te sluiten. Eenmaal onder controle, eenhoorns hebben al deze ontzagwekkende speciale vaardigheden zoals de mogelijkheid om te teleporteren over de hele wereld, Sims zegenen, of zelfs vonk branden! Ze zijn veel plezier om mee te spelen

 2. Wow ilove it egt geweldig het klinkt egt allemaal supper gaaf egt jammer dat EA de pc spelletjes zo duur maakt anders had ik hem vandaag al wel in de briefenbus gekregen. 🙁

Geef een reactie Antwoord annuleren

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *