De Sims 4 Vaardigheden: Schilderen

Schilderen oefenen in het Magnoliabloesem park
Schilderen met referentie is een van de genres die je bij de schildervaardigheid vrij kunt spelen. Hiermee kun je zelf een foto maken en je Sim dat laten naschilderen.

Het is een hele kunst om met een kwast en doek een kunstwerk te creëren dat emoties bij anderen oproept. Voor Sims die zich op de schildervaardigheid richten, liggen er fleurige creaties en misschien zelfs wat grote verkopen in het verschiet.

Schilderen doe je voornamelijk op een ezel. Door deze vaardigheid te verbeteren, kun je nieuwe schildergenres en formaten ontgrendelen!

Beginnen met de schildersvaardigheid

Om te beginnen met schilderen heb je uiteraard eerst een schildersezel nodig. Je kunt ze ook wel vinden in musea, maar gezien de prijs niet al te hoog is, is het aan te raden er zelf eentje te kopen. Daarvoor heb je in het begin enkel de keuze uit de “E.Z.E.L. Ezel” voor §350 te vinden in KoopmodusVoorwerpen op functieActiviteiten en vaardighedenCreatief.

Helaas zitten de drie andere schildersezels vergrendeld achter de schilderscarrière welke alle drie een hogere schilderkwaliteit hebben. Heel veel scheelt het overigens niet zoals later op in de gids duidelijk zal worden, maar het is iets.

Heel veel andere methodes om aan de vaardigheid te werken zijn er uiteraard niet. Natuurlijk heb je de vaardigheidsboeken, maar dat is een doodzonde om die hiervoor te gebruiken; je leert de vaardigheid namelijk trager mee aan én verdient er geen geld mee.

Tips

Gezien schilderen een creatieve vaardigheid is, helpt geïnspireerd zijn het beste bij het verbeteren van de vaardigheid. De gemakkelijkste manier om geïnspireerd te raken is door het nemen van een bedachtzame douche of op een computer Web…Kunst bekijken welke allebei een geïnspireerd +1 gemoedstoestand geven voor vier uur. Verder zorgt het voltooien van schilderijen tussen niveau 2 en 5 van de schildersvaardigheid voor de gemoedstoestand “Artistieke uitdrukking” (Geïnspireerd +2 – 4 uur) en geeft ook de ansichtkaarten-collectie een geïnspireerde aura af. Karaktereigenschappen die je kunnen helpen zijn onder andere de volgende:

 • Creatief: geeft op willekeurige momenten de “Geïnspireerd gevoel” (Geïnspireerd +1 – 4 uur) gemoedstoestand.
 • Dromer: dit is de bonuseigenschap die je krijgt bij alle Creativiteit-doelen en verhoogd de boost van geïnspireerd met 20 procentpunt. Deze karaktereigenschap krijg je onder andere ook bij het Uitzonderlijke schilder-doel welke goed bij de schildersvaardigheden past.
 • Expressionistisch: hiermee kun je ongeacht je Sim’s huidige emotie emotionele schilderijen maken. Dit krijg je bij het voltooien van het Uitzonderlijke schilder-doel.
 • Introvert: als je veel alleen schildert zou ook Introvert een optie kunnen zijn. Daarmee neemt de sociale behoefte 50 procent langzamer en krijgt je Sim af en toe de “Van eenzaamheid genieten”-gemoedstoestand (Blij +1) welke geïnspireerd kan helpen boosten.
 • Perfectionistisch: als je veel winst wil maken met de vaardigheid is dit een handige eigenschap. Hoewel de snelheid waarmee je spullen maakt met een factor 0,7 wordt verlaagd, wordt de kwaliteit van de voorwerpen wel met zo’n 30 procent verbeterd.

Qua kaveleigenschappen heb je twee opties: allereerst Natuurlijk Licht. Dat geeft een boost van 50 procent en geeft bovendien een geïnspireerd +1 gemoedstoestand tijdens het schilderen. Als je het uitbreidingspakket De Sims 4 Stedelijk Leven hebt, dan is ook Thuisstudio een optie. Daarmee zijn gemaakte schilderijen van drie vaardigheidsniveaus hoger, geeft het een boost van 10 procent aan de schildersvaardigheid én het maken van schilderijen geeft de gemoedstoestand “Thuisstudio” (Geïnspireerd +1 – 2 uur). Combineer ze en dan kun je zo veel winst gaan maken met de schildersvaardigheid.

Vaardigheidsniveaus

Met de vaardigheid speel je eigenlijk enkel nieuwe genres vrij om te schilderen, dus houdt het eigenlijk op bij niveau 5. De in-game beschrijving van wanneer je een betere kwaliteit van een bepaald genre kunt schilderen slaat overigens nergens op.

Niveau 2
 • Kleurentheorieën bespreken (interactie)
Niveau 3
 • Genres: ‘Schilderen met referentie’ en ‘Pop-art’
Niveau 4
 • Genres: ‘Realistisch’ en ‘Abstract’
Niveau 5
 • Genres: ‘Surrealistisch’ en ‘Abstract’
Niveau 10
 • Sims onderwijzen

Schilderijen maken

Bij het maken van de schilderijen heb je steeds de keuze uit drie verschillende groottes met tussen haakjes de kosten en de basis verkoopprijs: klein (§50, §60), normaal/middelgroot (§75, §80) en groot (§100, §100). Een groot schilderij schilderen duurt hierbij 75 procent langer (zo’n 63 minuten) dan een klein schilderij (zo’n 36 minuten) en 25 procent langer dan een normaal schilderij (zo’n 45 minuten).

Het voltooien van een schilderij levert (tenzij het een meesterwerk is) in eerste instantie tussen niveau 2 en 5 de gemoedstoestand “Artistieke uitdrukking” (Geïnspireerd +2 – 4 uur) op, maar vanaf niveau 6 (helaas) “Inspirerende kunstenaar” (Zelfverzekerd +1 – 4 uur). Het maken van een meesterwerk levert de gemoedstoestand “Meesterlijk schilderij” (Zelfverzekerd +2 – 6 uur) op.

Kwaliteit en verkoopwaarde

Schilderijen kunnen van verschillende kwaliteiten zijn: matig, normaal, uitstekend! en meesterwerk. Met uitzondering van Meesterwerk is het redelijk gemakkelijk te bepalen welke kwaliteit je schilderij zal gaan worden gezien dat van tevoren al vaststaat op basis van het vaardigheidsniveau. Zie ook de onderstaande tabel voor een overzicht daarvan. Merk op dat dit schema geldt in het geval van de reguliere, goedkope schildersezel. Bij de duurdere schildersezels verschilt het hoogstens een niveau.

De kwaliteit van verschillende genres op basis van het vaardigheidsniveau van de schildervaardigheid bij de goedkope schildersezel. De eerste waarde staat hierbij voor schilderen zonder emotie, de tweede voor geïnspireerd en de derde heel geïnspireerd. M = matig, N = normaal, U = uitstekend.
Vaardigheidsniveau Klassiek Emotioneel Referentie Pop-art Realistisch Abstract Surrealistisch Impressionistisch
1 M, N, N -, M, N
2 N, N, N -, N, N
3 N, N, N -, N, N N, N, N N, N, N
4 N, N, N -, N, N N, N, N N, N, N N, N, N N, N, N
5 N, N, U -, N, N N, N, N N, N, N N, N, N N, N, N N, N, N N, N, N
6 N, N, U -, N, U N, N, U N, N, N N, N, N N, N, N N, N, N N, N, N
7 N, U, U -, U, U N, U, U N, N, U N, N, U N, N, U N, N, U N, N, U
8 U, U, U -, U, U N, U, U N, U, U N, U, U N, U, U N, U, U N, U, U
9 U, U, U -, U, U U, U, U N, U, U U, U, U U, U, U U, U, U U, U, U
10 U, U, U -, U, U U, U, U U, U, U U, U, U U, U, U U, U, U U, U, U

Meesterwerken

Bij Meesterwerken gaat het wat anders. De kans om een meesterwerk te schilderen is namelijk 20 procent (impressionisme) of 10 procent (overige genres) wanneer je Sim’s vaardigheidsniveau minimaal niveau 7 is. Die kans kan nog met nog door verschillende factoren worden beïnvloed:

 • Geïnspireerd zijn verhoogd de kans met 25 procent.
 • Verveeld zijn verlaagd de kans met 20 procent.
 • De karaktereigenschap Creatieve Visionair verhoogd de kans met 20 procent.

Verband tussen kwaliteit en waarde

De kwaliteit is vervolgens te linken aan een bepaalde vermenigvuldigingsfactor. Alle waardes hebben hierbij een bepaald interval waartussen ieder schilderij van die kwaliteit willekeurig zal liggen. Dit is dan ook waarom de uiteindelijke prijs dus altijd wat zal schommelen.

 • Matig: 0 tot 0,5 (realistisch, referentie), 0 tot 1 (surrealistisch) of 0,7 tot 0,9 (overige genres)
 • Normaal: 0,75 tot 1,25 (realistisch, referentie), 0,25 tot 1,75 (surrealistisch) of 0,9 tot 1,1 (overige genres)
 • Uitstekend!: 2 tot 2,5 (realistisch, referentie), 1 tot 3 (surrealistisch) of 1,1 tot 1,3 (overige genres)
 • Meesterwerk: 1,5 tot 3 (realistisch, referentie), 1,5 tot 7 (surrealistisch) of 2 tot 4 (overige genres)
Verschillende gemaakte schilderijen
Een overzicht van enkele van de schilderijen die je kunt maken met de schildervaardigheid.

Rol van het vaardigheidsniveau

Vervolgens speelt ook het vaardigheidsniveau een rol. Dit is het punt waarop ieder genre zich volledig van elkander onderscheid doordat ieder genre een eigen waarde-curve kent. Sommige genres nemen bijvoorbeeld amper toe in waarde terwijl genres als abstract en klassiek juist exponentieel toenemen.

De invloed van het schildersvaardigheidsniveau op de opbrengst van een schilderij. Vetgedrukt staat voor de hoogste opbrengst per niveau; schuingedrukt betekent dat je schilderijen in dat genre nog niet kunt maken op dat vaardigheidsniveau.
Vaardigheidsniveau Multiplier
Klassiek Emotioneel Referentie Pop-art Realistisch Abstract Surrealistisch Impressionistisch
1 1,51 1,39 1,14 2,18 1,14 1,83 1,39 1,88
2 1,78 1,59 1,21 2,27 1,21 1,89 1,45 1,98
3 2,06 1,80 1,27 2,36 1,29 1,84 1,52 2,08
4 2,33 2,00 1,36 2,45 1,36 2,00 1,58 2,18
5 2,80 2,33 1,81 2,89 1,81 2,57 1,76 2,19
6 3,26 2,67 2,27 3,34 2,27 3,15 1,94 2,21
7 3,73 3,00 2,72 3,78 2,72 3,72 2,12 2,22
8 4,91 4,00 3,65 4,11 3,65 5,74 2,69 2,25
9 6,09 5,00 4,58 4,43 4,58 7,76 3,26 2,28
10 7,27 6,00 5,51 4,76 5,51 9,78 3,82 2,31

Zodra je niveau 2 hebt berijkt van de schilderscarrière bestaat er ook de mogelijkheid schilderijen te verkopen aan de kunstgalerie. Dat levert met uitzondering van meesterwerken (welke je sowieso aan de kunstgalerie verkoopt) nog eens 20 procent extra op. Dat kun je eindeloos vaak blijven doen, dus geen reden om naar aan de kunstverzamelaar te verkopen!

Emotionele schilderijen

Al meteen vanaf niveau 1 van de vaardigheid kun je emotionele schilderijen maken. Dit kan voor de emoties boos, flirterig, speels, verdrietig en zelfverzekerd. In tegenstelling tot reguliere schilderijen geven deze schilderijen een bepaalde aura horende bij de emotie. Ze kosten vergelijkbaar met grote schilderijen §100 om te maken, maar hebben de grote van normale schilderijen. Afhankelijk van de kwaliteit heeft dat een sterkte van +2 (Matig), +4 (Normaal) of +6 (Uitstekend!).

Het bekijken van het schilderij geeft de gemoedstoestand “Bemoedigd door kunst” (Emotie +1 – 4 uur). Samen met de aura kan dit een handige manier zijn een bepaalde emotie te krijgen.

Meeste winst maken

Uiteraard is het meest interessant om te weten te komen welk schilderij nou het meeste oplevert. Allereerst de keuze klein, normaal of groot; daarbij is klein in principe het meest voordelig gevolg door normaal. Groot is nooit echt voordelig simpelweg omdat de basis verkoopprijs gelijk is aan de kostprijs en je verhoudingsgewijs redelijk lang bezig bent met een schilderij. De kanttekening die je hier wel bij kunt plaatsen is dat je met kleinere schilderijen vaker zult moeten wisselen. Dat betekent dan ook automatisch dat je meer tijd aan die ene Sim zult moeten besteden wat in een huishouden met meerdere Sims niet altijd even wenselijk is. Grote schilderijen kunnen dus wel degelijk handig zijn, maar nooit het meest voordelig.

Vervolgens de keuze voor het genre. Deze is wat lastiger omdat er aardig wat verschillende factoren een rol spelen die niet allemaal even makkelijk mee te nemen zijn. In dit geval neem ik dus aan dat je Sim geïnspireerd is (of het eerste niveau van de emoties bij de emotionele schilderijen) en op de normale, goedkope schildersezel schildert. In het geval van een andere emotie of schildersezel kan het iets afwijken, maar moet het in grote lijnen nog wel overeenkomen. Voor zover ik heb kunnen testen zijn de verschillen minimaal en zit je met deze keuzes sowieso wel veilig. Niveau 9 en 10 zullen qua genre sowieso kloppen, tenzij je Sim een negatieve emotie heeft dan misschien. Met de karaktereigenschap ‘Creatieve visionair’ erbij kun je dan rekenen op een kleine §45 per uur meer op niveau 10.

Welk genre het beste is om op welk vaardigheidsniveau te schilderen om de hoogste multiplier te behalen tegenover de basis verkoopprijs. Merk op dat de maximum winst per uur theoretische is en in de praktijk wat kan afwijken.
Niveau Genre Multiplier Winst (§/uur)
1 Klassiek 1,51 67,67
2 Klassiek 1,78 94,67
3 Pop-art 2,36 152,67
4 Pop-art 2,45 161,67
5 Pop-art 2,89 205,67
6 Klassiek 3,26 242,67
7 Referentie 6,12 528,67
8 Realistisch/Referentie 8,21 737,91
9 Abstract 11,06 1022,47
10 Abstract 13,94 1310,32

Opvallend genoeg wisselt het dus best nog wel een aantal keren. Vijf van de acht genres worden in deze situatie namelijk gebruikt, en bovendien was emotioneel als genre sowieso al niet interessant om winst mee te maken. Zoals hierboven is uitgelegd heeft dat namelijk andere doelen.

Van de overige twee genres is surrealistisch vooral interessant voor de extreme multiplier die je er voor meesterwerken bij kunt krijgen en is impressionistisch vooral handig om zoveel mogelijk meesterwerken te schilderen. Zo heeft ieder genre uiteindelijk toch een eigen plekje.

Cheats

Natuurlijk bestaat er ook de mogelijkheid om je Sim’s schildervaardigheid ineens tot niveau 10 te cheaten. Gebruik daarvoor de cheats TestingCheats true en Stats.set_skill_level Major_Painting 10.