SN Review: De Sims 4 Ecologisch Leven

De Sims 4 Ecologisch Leven

Een uitbreidingspakket dat al sinds zijn aankondiging wordt bestempeld als een veredeld game pack met wat extra items voor Creëer-een-Sim en bouwen, heeft meteen een status waar het maar moeilijk vanaf kan komen. Puur op basis van een eerste impressie begint De Sims 4 Ecologisch Leven daarmee al aan een achterstand.

Weliswaar kantelde de meningen enigszins nadat er meer en meer informatie bekend werd gemaakt, maar toch; wie niet beter wist, zou ook nu de gameplayfeatures van De Sims 4 Ecologisch Leven zoals het recyclen van voorwerpen of het installeren van duurzame upgrades namelijk nog prima eerder bij een game pack kunnen vinden passen. Hoe terecht dat label is, lees je in de rest van deze review over dit negende uitbreidingspakket voor De Sims 4.

Ecologisch leven

Geheid kom je op den duur op het punt dat je zo veel meubels en verzamelobjecten hebt bemachtigd, dat je eigenlijk niet meer weet wat je ermee moet. Natuurlijk, je kunt ze verkopen, maar op den duur hoef je het ook niet meer te doen voor die paar Simdollars. De Sims 4 Ecologisch Leven speelt daar slim op in en laat je je oude meuk hergebruiken. Zelfs opgehoopt afval krijgt zo een tweede bestemming.

De Sims 4 Ecologisch Leven
Met de fabricator kun je zo’n beetje alles recyclen door het te laten omzetten in stukjes en beetjes.

Beter gezegd, alles dat je niet meer nodig hebt, kun je laten omzetten in stukjes en beetjes – de nieuwe valuta in het uitbreidingspakket. Mechanische producten leveren voornamelijk het eerste op, terwijl organische producten voornamelijk het tweede opleveren. Waar ik dus bijvoorbeeld in eerste instantie al dacht gemakkelijk veel van beiden te kunnen verzamelen door simpelweg wat planten te kweken, verzamel je dan enkel beetjes. Op die manier zie je ook meteen waarom er twee valuta bij zijn gekomen.

Op de fabricator zet je de verzamelde stukjes en beetjes om een nieuwe meubels. Dit gaat met de nieuwe fabricagevaardigheid, waarbij je logischerwijs steeds meer meubels ontgrendelt om te kunnen fabriceren. Op elektrische en sanitaire voorwerpen na kun je hier zo’n beetje je hele huis mee vullen, dus opties zijn er voldoende. Ook voorwerpen voor verbetering, fietsen of zelfs gerechten kun je ermee maken.

De Sims 4 Ecologisch Leven
Met de fabricator kun je aardig wat verschillende meubels maken.

In tegenstelling tot de voorwerpen uit bouwen, zijn de meubels die je maakt op de fabricator niet in kleur te veranderen. De kleur wordt namelijk bepaald door de verf die je er tijdens het fabriceren bijstopt. Je begint bij een standaard houtkleur, maar naar eigen wens zijn er negen verschillende soorten verf op aan te brengen. Zeven daarvan zijn simpelweg te kopen, de overige enkel te vinden. Vuilnisbakken zijn immers een bron van ongebruikte goedjes zoals verf, stukjes en beetjes tot zelfs complete meubels – vaak dan wel in een verbrande of vieze vorm, maar dat heeft dan ook z’n charme binnen dit pakket.

Met de nieuwe fabricagevaardigheid zijn ook kaarsen te maken. Hoewel je op de laatste paar vaardigheidsniveaus een paar unieke aroma’s ontgrendelt, voelt het een beetje bij de rest van de vaardigheid gepropt te zijn. Datzelfde geldt voor de sapbruisvaardigheid. In plaats van stukjes en beetjes gebruik je in dat geval verschillende planten of insecten om verschillende sapjes mee te maken. Als een verkapte vorm van de mixologievaardigheid voegt ook dit aspect van het pakket qua gameplay weinig spannends toe. Sowieso passen beiden dan ook niet echt zo bij het thema van ecologisch leven.

De Sims 4
Als het gaat over duurzaamheid, dan kun je natuurlijk niet om de potentie van insecten in de voedselvoorziening heen. Insecten hebben verder nog wat andere functies zoals bijvoorbeeld in de brandstofvoorziening van generatoren.

In de praktijk gebruik ik ze dan ook eigenlijk alleen bij de nieuwe maker freelancer carrière. Vergelijkbaar met de overige freelancer carrières kun je hier simpelweg uit een lijst van opdrachten kiezen waarbij je ditmaal ofwel meubels of kaarsen moet maken ofwel sap moet bruisen. In combinatie met het nieuwe meester-maker doel is het al met al een leuke tijdbesteding als je je leven wilt wijden aan het maken van voorwerpen, al is de gameplay verder vergelijkbaar met die van de andere freelancer carrières.

Duurzaam leven

Het recyclen speelt natuurlijk in op het thema van duurzaam leven. Hoe duurzamer jouw Sims en hun buren leven, hoe beter de eco-voetafdruk van je buurt zal zijn. De eco-voetafdruk kent drie verschillende mogelijkheden – groen, neutraal en industrieel – en kan per buurt verschillen. Aangezien de meeste werelden meerdere buurten bevatten, kan de eco-voetafdruk dus binnen een wereld flink verschillen. Het installeren van energiezuinige upgrades op je apparaten heeft bijvoorbeeld een positief effect op je eco-voetafdruk, terwijl het afvuren van een raket juist hartstikke negatief werkt. Bij een aantal objecten kun je in bouwen zien wat het effect is op de eco-voetafdruk – zelfs muurpatronen hebben zo soms een effect – al zijn die gegevens lang niet allesomvattend.

De Sims 4 Ecologisch Leven
In een industriële buurt zoals Port Promise zullen je Sims continu hoesten en negatieve gemoedstoestanden krijgen.

De meest duidelijke effecten krijg je bij het gebruik van de nieuwe manieren om water en stroom te generen. Waar het leven zonder stroom en water is geïntroduceerd in De Sims 4 Eiland Leven, was dat systeem nog niet heel uitgebreid. Beter gezegd, je kon daar ofwel volledig zonder stroom en water leven ofwel met. Met de vernieuwingen aan het rekeningensysteem wordt duidelijker gemaakt hoeveel Simdollars je aan wat kwijt bent. Bovendien zie je hoeveel stroom en elektriciteit je genereert tegenover hoeveel je gebruikt. Met zonnepanelen en windmolens genereer je bijvoorbeeld relatief inefficiënt groene stroom, terwijl generatoren juist vervuilende stroom genereren uit stukjes.

De Sims 4 Ecologisch Leven
Het noorderlicht is een van de karakteristieken van een groene buurt. Hoewel het je geen voordelen biedt, ziet het er natuurlijk prachtig uit.

Het jammere is dat de industriële buurt eigenlijk alleen maar nadelen biedt. Generatoren leveren wat meer op, maar daar blijft het wel zo’n beetje bij. Door al de smog in de wereld hoesten je Sims namelijk vaak, krijgen ze daardoor negatieve gemoedstoestanden, is de kans op brandjes groter en groeien planten slechter. Natuurlijk draait het pakket om het bevorderen van duurzaam leven, al had wat mij betreft de industriële eco-voetafdruk best wat interessanter mogen zijn. Denk bijvoorbeeld aan een hoger salaris voor iedereen, sterkere gemoedstoestanden bij het gebruik van elektrische apparaten of het minder snel kapot laten gaan van apparaten.

Een tweede nadeel van het systeem is dat het tamelijk ondoordacht lijkt te zijn. Evergreen Harbor kent bijvoorbeeld een groene en een industriële buurt, maar zonder ook maar iets te doen, zullen die binnen de korstte keren allemaal neutraal zijn. Dat komt immers doordat alle kavels een neutrale eco-voetafdruk hebben en de buurt ook die kant opdrukken. En zelfs al heb je een kavel die ofwel groen ofwel industrieel is, dan zul je buurt nog altijd meestal neutraal zijn. Je buren doen uit zichzelf immers niets aan de eco-voetafdruk. Natuurlijk kun je ze overtuigen bepaalde ecologisch verantwoorde voorwerpen aan te schaffen, maar ook dat lijkt niet altijd heel veel te doen.

Buurtactieplannen

De Sims 4 Ecologisch Leven
Met buurtactieplannen kun je de drie buurten in Evergreen Harbor onder andere flink opfleuren en moderniseren.

Een meer algemene feature is de toevoeging van buurtactieplannen, bepaalde actieplannen voor de buurt waarin je nu leeft. Hoewel de meesten inspelen op het verduurzamen van de buurt zoals een dag zonder stroom of water moeten leven ten gunste van lagere rekeningen, zijn er ook genoeg algemene buurtactieplannen. Door vrije liefde te bevorderen is het bijvoorbeeld niet langer beschamend om romantische interacties met wie dan ook uit te voeren en met een ander buurtactieplan kun je juist een boete plaatsen op het uitvoeren van o jaa.

Iedere Sim in een buurt kan in de weekenden stemmen op de buurtactieplannen. Je buren hebben dus inderdaad ook stemrecht, wat betekent dat je niet altijd je zin zult krijgen. In de praktijk is dat echter niet echt het geval aangezien het voornamelijk een populariteitswedstrijd is. Verzamel veel invloed door veel interacties uit te voeren die een positief effect op je buurt te hebben en je kunt veel meer stemmen uitbrengen dan je buren.

De Sims 4 Ecologisch Leven
In een makerruimte kunnen Sims hun fabricage- en sapbruisvaardigheden beoefenen.

Een feature vergelijkbaar met de buurtactieplannen zijn de nieuwe gemeenschappelijke ruimtes. Ook hier kun je wekelijks stemmen, maar dan op de voorgeving van de kavel: gezamenlijke tuin, makerruimte of een marktplaats. Daarmee zijn het kavels die in feite vier verschillende vormen hebben welke je ook alle vier apart kunt aanpassen in bouwen. Alle drie de nieuwe kavels sluiten leuk aan op de thema’s van het pakket, al kun je je afvragen hoe veel je reëel gezien gebruik zult maken van de makerruimte of de gezamenlijke tuin. De meeste van die voorwerpen daarvoor zul je immers al thuis hebben. Desondanks is het al met al een leuke feature die we hopelijk in de toekomst nog wel vaker gaan zien, want veranderende kavels hebben op zich best wel wat potentie.

Evergreen Harbor

De nieuwe wereld in De Sims 4 Ecologisch Leven is Evergreen Harbor. Het leuke van de wereld is dat het probeert in te spelen op alle drie de mogelijke eco-voetafdrukken. Zo is het havengebied, Port Promise, een grauwe en industriële buurt. Met name de sfeer in de buurt is erg goed overgebracht. Met overal metalen leidingen, opslagtanks en zelfs een verouderde spoorlijn, is het industriële hart nog duidelijk te herkennen. Tegelijkertijd wordt met de assets buiten het speelbare gebied zoals huiskranen en aanlegsteigers de sfeer van een havengebied duidelijk overgebracht.

De Sims 4 Ecologisch Leven
Een overzicht van Port Promise.

Toch is het vooral de bouwstijl van de kavels op het haventerrein die het meest imponeert. De hergebruikte containers zijn misschien maar een aantal simpele blokken op de verschillende kavels, maar blijken toch verrassend veelzijdig te zijn tijdens het bouwen. Met aardig wat creativiteit heeft men zelfs een hijskraan als huis neer weten zetten – met uitzicht is de machinekamer een slaapkamer geworden – en dat laat toch mooi de mogelijkheden van het pakket zien.

De industriële kant van de wereld wordt verder uitgelicht in Grims Quarry. Hoewel die buurt bij het opstarten van je spel te boek staat als een groene wereld, is het eigenlijk totaal geen groene wereld en zul je – zoals gezegd – dus jammer genoeg al vrij snel merken dat de buurt weer neutraal zal worden. Desalniettemin vind je hier de oude steengroeve van de wereld en dat maakt het qua uitstraling een tamelijk unieke buurt omdat je constant tegen de grauwe stenen wanden aankijkt. Toch heeft dat ook wel z’n charme, zeker wanneer je de buurt en de gezamenlijke ruimte ziet veranderen en de buurt opfleuren. Met de groene initiatieven als actief buurtactieplan verschijnt er namelijk een stuk meer groen in de buurt en met de moderne ontwikkelingen krijgen de straat en de huizen een fris uiterlijk. Alle drie de buurten hebben zo twee unieke buurtactieplannen die de wereld visueel flink kunnen veranderen.

Tegelijkertijd is het wel jammer dat alleen de niet-speelbare kavels op die manier veranderen. De huizen van de overige Sims in de buurt blijven namelijk zoals ze zijn en vallen dus enigszins op wanneer de moderne ontwikkelingen actief zijn. Met de gemeenschappelijke ruimtes hebben we immers al veranderende kavels, dus waarom ook niet voor particuliere kavels? Een manier waarop daarop desondanks wordt ingespeeld is door de terugkeer van appartementen. Qua functie zijn ze in feite nog hetzelfde als in De Sims 4 Stedelijk Leven, maar dat is in dit geval niet per se verkeerd. Bovendien blijven de appartementen hier gelimiteerd tot laagbouw met ieder slechts twee appartementen, dus dat uitbreidingspakket wordt hiermee zeker niet vervangen.

De buurt met de minst uitgesproken eigen stijl is Conifer Station. Dit is de in feite het stadscentrum met nog wel wat van de havenkarakteristieken uit Port Promise. De grootste blikvanger is hier de spoorlijn en het bijbehorende station – vandaar ook de naam van de buurt. Hoewel de spoorlijn niet meer in gebruik is, maken de buurtinitiatieven slim gebruik van die ruimte.

Bouwen

Op het eerste oog bevat bouwen voor een uitbreidingspakket relatief weinig voorwerpen. Dat komt omdat een deel van de voorwerpen enkel verkregen kan worden met behulp van fabricage en nog een paar voorwerpen enkel opgedoken kunnen worden uit containers. Voorwerpen niet meteen beschikbaar maken is iets dat we bijvoorbeeld bij De Sims 4 Uitgebreid Breien ook nog gaan zien en is met alles wat er tot nu toe aan content al is gekomen misschien nog niet eens zo erg. Het biedt een extra laag van uitdaging en voldoening wanneer je echt zelf je huis hebt kunnen bouwen. Al houd je van een uitdaging, dan kun je voor zover mogelijk zelfs proberen je hele huis van zelfgemaakte voorwerpen te maken.

De Sims 4 Ecologisch Leven
De containerstijl past thematisch erg mooi binnen het pakket en geeft zelfs de meest simpele blokken een unieke uitstraling.

Inhoudelijk bevat bouwen een mix van voorwerpen die je niet per se zou associëren met duurzaamheid. Naast dat hout prominent aanwezig is en dat sommige kleurenopties de oorspronkelijke gebruiksdoelen verklappen, heeft het qua stijl eigenlijk niet zo veel met het pakket te maken. De soberheid is vaak goed te zien aangezien de meeste voorwerpen enkel wat verschillende houtkleuren hebben, al had er wat mij betreft best een wat sterkere nadruk op het recyclen gelegd mogen worden. Zoals gezegd zijn er wel een aantal kleurenopties die laten zien wat de oude functie van de meubels waren, maar zoiets is bij lang niet alle voorwerpen te vinden. Het thema van duurzaamheid was dan ook al deels ingenomen door De Sims 4 Wasgoed Accessoires, dus De Sims 4 Ecologisch Leven neigt al met al meer de kant op van modern. En mede daardoor doet De Sims 4 Wasgoed Accessoires het gewoon beter op het gebied van originaliteit en creativiteit in dat opzicht.

Ondanks dat het pakket met weinig nieuwe voorwerpen voor de koopmodus komt, zijn er wel een hoop nieuwe ramen en deuren om uit te kiezen. Waar de meubels nog redelijk voorzichtig zijn qua stijl, komt men hier wel duidelijk met iets nieuws: de containerstijl of hoe je het ook wilt noemen. Om de containers in de vorm van een balk enigszins en diepgang vorm te geven, steken de meeste kozijnen soms tot wel een half hokje uit en oogt de stijl over het algemeen vrij lomp. Dat maakt dat bijvoorbeeld de kleine deur van een hokje breed die je normaliter binnenshuis zou willen gebruiken, in de praktijk lang niet altijd past in je huis. Wel geeft het vaak een speels effect bij het bouwen van huizen waardoor zelfs simpele blokken er al snel best leuk uit kunnen zien.

Creëer-een-Sim

Ook Creëer-een-Sim staat stil bij het thema van duurzaamheid. In tegenstelling tot De Sims 4 Wasgoed Accessoires, zie je dat hier vooral terug in verschillende kledingstukken die als het ware aan elkaar zijn genaaid. Denk bijvoorbeeld aan een top waarin de onderkant van een duidelijk ander kledingstuk afkomstig is dan van het bovenstuk. Ook zie je wat vaker kledingstukken met gaten erin die dan ofwel zijn dichtgenaaid ofwel zijn bedekt met een ander stukje stof. Net zoals bij de containers geeft het vaak een speels effect aan de kledingstukken die anders een voornamelijk alledaagse kledingstukken zijn.

De Sims 4 Ecologisch Leven
Niet alle kleding straalt het thema van recyclen uit.

Enerzijds heb je bijvoorbeeld de werkoutfits voor Sims die aan de slag willen met het recyclen van voorwerpen, anderzijds ook de wat meer rebelse jacks voor klimaatactivisten. Daartussenin zit eigenlijk vooral tamelijk neutrale kleding. Denk bijvoorbeeld aan simpele sweaters of luchtige zomerjurkjes. Waar het qua thema vaak op het duurzaam leven inspeelt, is de stijl redelijk divers en is er dus voldoende om uit te kiezen. Ook qua haarstijlen is er best wat keuze gekomen waarbij voornamelijk de verschillende haarstijlen met vlechten erin voor de vrouwen erg goed gedaan is.

Desondanks is het wel weer een pakket waarbij de vrouwen bijna tweemaal zoveel content krijgen als de mannen. Dat is eerlijk gezegd toch jammer, zeker gezien het hergebruiken van kleding nog weinig is gedaan en de content bij de mannen nog aardig neutraal is op dit moment. Ook voor de kinderen en de peuters is het op een aantal kledingstukken na tamelijk simpel gebleven.

Conclusie

De Sims 4 Ecologisch Leven is een redelijk uitbreidingspakket maar tegelijkertijd toch ook enigszins teleurstellend. Waar de potentie van duurzaam leven zichtbaar meer is dan ik van tevoren had verwacht, schiet het pakket in de uitwerking te kort. De eco-voetafdruk is daar misschien het beste voorbeeld van aangezien het te weinig diepgang bevat en ook amper getest lijkt te zijn. Met buurten in Evergreen Harbor die thematisch best prima de verschillende eco-voetafdrukken lijken te symboliseren, zijn die buurten van nature binnen de korstte keren weer neutraal omdat de kavels simpelweg niet uitgerust zijn om die eco-voetafdruk te behouden.

De Sims 4 Ecologisch Leven
De marktplaats is qua gameplay eigenlijk gelijk aan de vlooienmarkt uit De Sims 4 Stedelijk Leven.

Als het gaat om Evergreen Harbor is het thematisch een best leuke wereld met een mooi verhaal eromheen. De mooiste wereld is met afstand het havengebied waar ook de transformatie van industrieel naar groen de kracht van het pakket laat zien. Samen met de nieuwe buurtactieplannen zie je de wereld opbloeien en ga je van een grauwe en vuile wereld naar een kleurrijke wereld vol met groen. Dat kleurrijke wordt ook mede verzorgd door de nieuwe containerstijl in bouwen waarmee het mogelijk is om zelfs simpele zeecontainers een frisse en speelse uitstraling te geven. De rest van de content uit bouwen is jammer genoeg iets minder uitgesproken en mist vaak ook enigszins de associatie met recyclen, al is de content kwalitatief gewoon degelijk. Datzelfde geldt ook voor de kledingstukken uit Creëer-een-Sim; het thema van recyclen is meestal wel terug te vinden in bijvoorbeeld aan elkaar genaaide kledingstukken, al is dat vaak nog redelijk bescheiden gehouden.

Beoordeling: 7,1

De Sims 4 Ecologisch Leven mist de diepgang die je van een uitbreidingspakket mag verwachten. Het pakket heeft absoluut potentie en heeft met Evergreen Harbor een thematisch leuke wereld gekregen, maar schiet te kort in de uitwerking van de gameplay.


  • Item gereviewd: De Sims 4 Ecologisch Leven
  • Prijs:  40,00

Subonderelen

Bouwen:7,0
Creëer-een-Sim:7,5
Evergreen Harbor:8,0
Fabricage en sapbruisen:7,0
Eco-voetafdruk:5,0
Buurtactieplannen:8,0

Door Rudy

Simmer sinds De Sims 1 en inmiddels de beheerder van Sims Nieuws!