De Sims 4 Vaardigheden: Opvoedkunde (Ouderschap)

De Sims 4 Ouderschap: Opvoeden
Het opvoeden van peuters, kinderen en tieners is het thema van De Sims 4 Ouderschap.

| Opvoedkunde | Karakterwaarden |

In deze eerste van twee gidsen wordt met name aandacht besteed aan de basis van het opvoeden van peuters, kinderen en tieners. Karakterwaarden, de andere grote gameplayfeature uit het game pack, wordt beschreven in een aparte gids samen met wat kleinere gameplayfeatures. De Sims 4 Ouderschap brengt een hoop nieuwe gameplay mee waarvan de precieze werking vaak ingewikkeld is om zo uit te leggen. Schrik dus niet als het en toe wat onduidelijk wordt, dat is het namelijk gewoon.

Beginnen met de opvoedkundige vaardigheid

Opvoedkunde is een van die vaardigheden die je in de praktijk eigenlijk enkel passief zult verbeteren. Je werkt eraan door een van de interacties te selecteren uit het nieuwe Opvoedkunde…-menu of door het helpen van kinderen met bepaalde interacties. Het verzorgen van peuters is daarbij misschien nog wel de gemakkelijkste manier; alle verzorgende interacties geven je daar immers ervaring bij voor de vaardigheden en je krijgt er meermaals daags mee te maken. Bij kinderen en tieners kun je helpen bij het maken van huiswerk of het bouwen van schoolprojecten. Ook nieuwe interacties als het leren sorry of alsjeblieft en dankjewel te zeggen zijn daarbij goede opties.

Daarnaast bestaat er ook een manier om actief aan de vaardigheid te werken mocht je snel vaardigheidsniveaus willen vergaren. Dat kan namelijk op de computer door te zoeken met de interactie Web…Onderzoek…Opvoedkundige methodes onderzoeken. Uiteraard zijn er ook de gebruikelijke vaardigheidsboeken welke je zeker in het begin goed kunnen helpen op gang te komen. Latere niveaus bieden immers best wat handige nieuwe opvoedmethodes, dus snel je vaardigheid verbeteren is vaak zeker geen overbodige luxe. Als je daar dan vrije tijd voor hebt natuurlijk.

Het opvallende van deze vaardigheid tegenover andere vaardigheden is dat deze vaardigheid enkel door Sims met kinderen kunnen worden aangeleerd. Dat mag ook een geadopteerd kind zijn, maar bijvoorbeeld niet een kind van andere Sims uit het huishouden. Ook tieners kunnen de vaardigheid dus nog niet aanleren. Tenzij er natuurlijk gebruik wordt gemaakt van spelmodificaties.

Tips

Hoewel er geen emotie is die specifiek bij opvoedkunde hoort, zorgt blij net zoals bij alle andere vaardigheden nog altijd voor een aangename boost van 20 procent. Blij moet niet de moeilijkste emotie zijn om te bereiken aangezien een mooi gedecoreerde ruimte of een vriendelijk gesprek vaak al genoeg zijn; twee zaken die sowieso al genoeg zult tegenkomen. Tegelijkertijd zijn er ook wel wat karaktereigenschappen die je daarbij kunnen helpen, al is dat hier zeker geen vereiste.

 • Extravert: positieve interacties met andere Sims leveren de sterkere gemoedstoestand “Plezierig gesprek” (Blij +2 – 2 uur) op.
 • Houdt van familie: interacties met familieleden leveren de gemoedstoestand “Familietijd” (Blij +1 – 2 uur).
 • Goed: geeft de gemoedstoestand “Goede stemming” (Blij +1) in de buurt van Sims met positieve gemoedstoestanden.

Hand in hand met de opvoedkundige vaardigheid loopt ook het nieuwe ‘Superouder’-doel. Eigenlijk is alles van dat doel prima te doen – vaak zelfs zonder dat je er actief aan werkt – met als enige uitzondering dan dat je bij het laatste niveau een Sim moet laten opgroeien met minimaal drie positieve karakterwaarde-eigenschappen. Wat je daarbij het beste kunt doen is je enkel focussen op drie karakterwaarden waar je je comfortabel bij voelt en de Sim dan meteen laten opgroeien zodra die drie karakterwaarden in het donkergrijze gebied zijn gekomen. De gemakkelijkste karakterwaarde hiervoor zijn over het algemeen emotionele beheersing, manieren en verantwoordelijkheid.

Eenmaal voltooid krijgt je Sim daarvan de bonuseigenschap Rolmodel. Dit zorgt ervoor dat peuters, kinderen en tieners in de buurt van deze ouders 50 procent sneller hun karakterwaarden zullen verbeteren. Overigens kunnen dit ook kleinkinderen zijn of zelfs kinderen van andere Sims.

Vaardigheidsniveaus

In de tien niveaus van de vaardigheid leer je verschillende nieuwe methodes om kinderen op te voeden. Daarbij leer je verschillende manieren om ze te wijzen op verkeerd gedrag, of ze juist te helpen met zaken als behoeftes. Later in de gids wordt daar meer over uitgelegd. Ook zijn er vergelijkbaar met de andere vaardigheden een paar interacties die je kunt gebruiken tussen ouders onderling.

Niveau 2
 • Kinderen en tieners beïnvloeden huiswerk te maken
 • Recent gedrag streng bestraffen
 • Meer opties tijdens leermoment
Niveau 3
 • Helpen met blaas, hygiëne en plezier behoeften
 • Opvoedkundige tips geven (interactie)
Niveau 4
 • Time-outs geven
 • Meer informatie tijdens leermoment
Niveau 5
 • Goedmaken met omhelzing
 • Bestraffen
 • Recent gedrag kalm bestraffen
 • Helpen met energie/vampierenergie, honger en aandacht/sociale behoeftes
 • Zachtere benadering slecht gedrag bespreken
Niveau 6
 • Andere ouders zich beter doen voelen (interactie)
 • Bij het verzorgen van baby’s zie je wat ze nodig hebben
Niveau 7
 • Beter behoeften voldoen
 • Beter beïnvloeden bepaalde acties te doen
Niveau 8
 • Derde optie bij leermomenten
 • Effectiever sociale disciplinaire maatregelen nemen
Niveau 9
 • Altijd succesvol bij beïnvloeden bepaalde interacties te doen
 • Uitkomsten leermomenten bekend
Niveau 10
 • Superefficiënte babyverzorging
 • Toegewijde Oudermodus aannemen

Toegewijde Oudermodus

Een van de beste handigheidjes van de vaardigheid is de nieuwe ‘Toegewijde Oudermodus’ welke je kunt vrijspelen op niveau 10 van de vaardigheid. In deze modus kun je komen door verschillende opvoedkundige interacties in een korte tijd achter elkaar uit te voeren.

Eenmaal in de modus krijgt je Sim de gemoedstoestand “Toegewijde Oudermodus” (Blij +1 – 2 uur). Tijdens deze periode zullen alle behoeften van de Sim 75 procent minder snel afnemen.

Sims opvoeden

Het opvoeden van Sims is geen gemakkelijke taak, zeker niet in het begin van de vaardigheid. Kinderen willen in het begin namelijk nog niet altijd luisteren naar bevelen van ouders. Zeker het opvoeden van peuters kan in het begin daardoor nog best lastig zijn simpelweg omdat ze veel zorg nodig hebben en vaak ook nog rommel zullen maken. Dat laatste heeft dan weer meer te maken met karaktereigenschappen welke zoals gezegd in een aparte gids aan bod komen.

Behoeften voldoen

Een van de handigere interacties uit de vaardigheid die je al vrij snel ontgrendelt is het voldoen van behoeftes bij kinderen. Dit kan vanaf niveau 3 in het geval van blaas, hygiëne en plezier en vanaf niveau 5 voor de meeste overige behoeftes aandacht/sociaal energie/vampierenergie (Vampieren) en honger. (De behoeftes dorst bij vampiers (Vampieren) en water bij plantSims kunnen dus niet worden voldaan.) Na het voldoen van een bepaalde behoefte zit er een afkoeltijd van een uur op voordat je het weer opnieuw kunt gebruiken. Met uitzondering van blaas vervult deze interactie de betreffende behoefte met een bepaalde hoeveelheid zoals aangegeven in de onderstaande tabel:

De verandering van bepaalde behoeftes na het voldoen van behoeftes door ouders. Merk op dat blaas hier niet bijstaat omdat dat ervoor zorgt dat die behoefte minder snel afneemt en dat dorst (vampiers) en water (plantSims) niet voldaan kunnen worden.
Behoefte Verandering tot niveau 7 (%-punt) Verandering vanaf niveau 7 (%-punt)
Aandacht/Sociaal 12 18
Energie 12 18
Honger 10 10
Hygiëne 8 12
Plezier 14 21
Vampierenergie (Vampieren) 18 27

In het geval van blaas levert de interactie het kind eventjes de gemoedstoestand “Ophouden!” (Ongemakkelijk +1 – 30 min), maar zorgt er wel voor dat die betreffende behoefte tijdens die periode maar met een factor van 0,4 van de snelheid zal afnemen. Vanaf niveau 7 kan dit effect verder worden verlaagd tot 0,1.

Beïnvloeden bepaalde interactie te doen

Al vanaf niveau 2 van de vaardigheid bestaat er de mogelijkheid kinderen op te dragen een bepaalde activiteit te doen. Dat kan bijvoorbeeld handig zijn om kinderen te dwingen een douche te nemen of aan hun huiswerk te beginnen. Dit kan handig zijn om ze aan hun karakterwaarden te laten werken of gewoon als je zelf geen tijd hebt bepaalde klusjes op te lossen.

Succesratio

Het bepalen van of een interactie succesvol zal zijn, is misschien wat lastiger te begrijpen maar gaat volgens de formule E + RX. Hierbij staat E voor een bepaalde waarde is op basis van de huidige emotie van het kind, R een waarde voor de onderlinge relatie en X een minimale waarde die de som van beide variabelen moet hebben. X = 8 voor een vaardigheidsniveau tot 7 en X = 4 voor vaardigheidsniveaus 7 en 8. Bij een vaardigheidsniveau boven de 9 zal de interactie altijd slagen.

De eerste factor van de formule E wordt bepaald aan de hand van de huidige emotie van het kind op een schaal van 0 tot en met 8. De emotie van de ouder is hierbij dus niet van belang:

 1. Boos, Gespannen
 2. Ongemakkelijk, Verdrietig
 3. Beschaamd, Verveeld
 4. Flirterig, Prima
 5. Speels
 6. Blij, Geconcentreerd
 7. Zelfverzekerd
 8. Energiek, Geïnspireerd

Vervolgens de relatie R waarbij r de waarde van de onderlinge vriendschappelijke band is (die tussen -100 en 100 ligt):

 1. r < -70
 2. -70 ≤ r < -30
 3. -30 ≤ r < -15
 4. -15 ≤ r < 25
 5. 25 ≤ r < 60
 6. r ≥ 60

Leermomenten

Af en toe zul je als ouder ook geconfronteerd worden met een van de 32 leermomenten voor kinderen en tieners. (16 voor kinderen en 16 voor tieners.) Op willekeurige momenten zul je dan een pop-up op je scherm zien met een simpele vraag waarop jij het antwoord moet geven. Er is hierbij geen goed of fout: alle antwoorden verhogen namelijk een bepaalde karakterwaarde van het kind met 16,2857 %-punt en verlagen een andere met 10,85714286 %-punt. De helft van alle leermomenten spelen zich op school af waarbij je als ouder door de schoolleiding gebeld zult worden. Daarbij kan het ook voorkomen dat bepaalde uitkomsten naast de karakterwaarden ook de schoolprestaties beïnvloeden.

Leermoment
Naarmate je Sim de opvoedkundige vaardigheid verder verbetert, verschijnt er steeds meer nuttige informatie bij leermomenten.

Welke karakterwaarden een actie beïnvloed krijg je te zien vanaf niveau 4 van de vaardigheid. In dat geval zie je nog enkel de karakterwaarde die wordt verhoogd, maar vanaf niveau 9 krijg je ook de andere te zien. Vanaf niveau 8 komt er daarnaast nog een derde optie bij. Die derde optie is niet per se beter, maar geeft je wel meer keuzemogelijkheden in welke karakterwaarden veranderen.

Discipline en straffen

Belangrijk bij het opvoeden is ook het aanleren van discipline bij kinderen mochten ze niet willen luisteren. De meest simpele manier is door ze simpelweg te vragen iets niet meer te doen. Dat werkt in de meeste gevallen wel een heeft een redelijke succeskans zoals je verderop kunt zien. Geleidelijk aan leer je zo meer methodes vrij met ieder eigen voor- en nadelen. Directe gevolgen van iedere interactie vind je in de onderstaande tabel.

Overigens verschillen de verschillende interacties vooral in de hoeveelheid autoriteit die ze geven. Dat is een verborgen relatiewaarde die aangeeft hoe streng iemand is opgevoed en heeft invloed op de relatie met de ouder wanneer ze opgroeien. Schreeuwen, de strengste actie, is daarbij bijvoorbeeld beduidend effectiever dan het geven van een knuffel welke namelijk helemaal niets oplevert. Meer hierover kun je vinden onderaan de gids van de karakterwaarden.

De verschillende acties om een kind duidelijk te maken een bepaalde interactie niet meer te doen met alle mogelijke uitkomsten. In de tweede kolom staat daarbij de verandering van de karakterwaarde in %-punt wanneer de interactie succesvol (minor of major) is bij kinderen en tieners. (Bij peuters moet je dat getal delen door 2,4.) Minor, major en onsuccesvol zijn de drie mogelijke uitkomsten op de onderlinge relatie die verderop nog wat meer worden uitgelegd. Het aantal plusjes en minnetjes staat voor hoe sterk in bepaalde uitkomst inwerkt op de relatie.
Actie Verandering karakterwaarde (%-punt) Minor Major Onsuccesvol
Vragen niet te… (Ontmoedigen (1)) 5,73 +
Vertellen niet te… (Ontmoedigen (1)) 5,73 +
Teleurgesteld zijn over… (Teleurgesteld) 5,73 +
Goedmaken met omhelzing voor… (Empathisch) 6,32 + ++
Tegen schreeuwen om… (Ontmoedigen (2)) 4,52 0

Het is uiteindelijk aan de kinderen zelf om gehoor te geven aan de straf of zich er niks van aan te trekken. Dat laatste zorgt voor negatieve verantwoordelijkheid en kan ervoor zorgen dat ze gesnapt worden door hun ouders.

Succesratio

Ook hier zit er een formule achter de succesratio van de interacties, echter is deze nu beduidend moeilijker omdat die voor iedere interactie weer net iets anders is. Globaal zou je ‘m kunnen beschrijven als K + R + E + V = X. Hierbij staat K voor een waarde op basis van de karakterwaarden van het kind, R voor een waarde op basis van de onderlinge vriendschappelijke band, E voor de huidige emotie van het kind en V voor een waarde op basis van het niveau van de opvoedkundige vaardigheid. Wanneer 0 ≥ X > 10 zal het minor resultaat worden gebruikt en bij X ≥ 10 het major resultaat. Bij X < 0 zal de interactie niet slagen.

Karakterwaarde K

Allereerst de karakterwaarden en de bijbehorende waarde voor K. Hierbij tellen voor iedere interactie verschillende karakterwaarden mee en voor alle karakterwaarden daarvan onder de 40 procent trek je 4 punten af van K. Voor elke karakterwaarde boven de 40 procent kun je er 4 punten bijtellen. Zie dit lijstje hieronder voor de karakterwaarden horende bij iedere interactie:

Teleurgesteld
 • Emotionele beheersing
 • Empathie
 • Verantwoordelijkheid
Ontmoedigen (1)
 • Conflictoplossing
 • Manieren
 • Verantwoordelijkheid
Ontmoedigen (2)
 • Emotionele beheersing
Empathisch
 • Emotionele beheersing
 • Empathie
Relatie R

Vervolgens de relatie R welke wordt bepaald aan de hand van de waarde r die staat voor de waarde van de vriendschappelijke band (en ligt tussen -100 en 100). Deze lijkt heel veel op de verdeling bij het voldoen van behoeftes, maar heeft wel een net iets andere verdeling:

Status Teleurgesteld Ontmoedigen (1) Ontmoedigen (2) Empathisch
r < -70 -7 -10 -7 -10
-70 ≤ r < -35 -3 -5 -3 -5
-35 ≤ r < -5 0 -1 0 -1
-5 ≤ r < 5 0 0 0 0
5 ≤ r < 35 0 1 0 1
35 ≤ r < 75 3 5 3 5
r ≥ 75 7 10 7 10
Emotie E

Vervolgens de huidige emotie E van het kind. Positieve gemoedstoestanden zijn gemoedstoestanden als Blij en Geïnspireerd terwijl negatieve gemoedstoestanden bijvoorbeeld Boos of Verdrietig kunnen zijn:

Status Teleurgesteld Ontmoedigen (1) Ontmoedigen (2) Empathisch
Positief 5 9 5 5
Negatief -5 -9 -5 -5
Vaardigheidsniveau V

Dan de waarde horende bij het vaardigheidsniveau van de ouder V. Merk hierbij op dat het effectieve vaardigheidsniveau anders kan zijn dan het werkelijk vaardigheidsniveau; Blij verhoogt het effectieve vaardigheidsniveau namelijk met 1 à 2 niveaus terwijl negatieve emoties het juist 1 à 2 niveaus verlagen. Zie ook de algemene pagina over vaardigheden over alle emoties die van invloed kunnen zijn.

Beide vormen van ontmoedigen doen hier verder helemaal niet aan mee en hebben automatisch een waarde van 0.

Vaardigheidsniveau Teleurgesteld Ontmoedigen (1) Ontmoedigen (2) Empathisch
0-3 0 0 0 0
4-5 1 0 0 0
6 1 0 0 1
7 2 0 0 1
8-9 2 0 0 2
10 3 0 0 3

Time-out

Mochten kinderen dan nog niet luisteren, dan is het tijd voor straf. Vanaf niveau 4 van de vaardigheid bestaat er de mogelijk om time-outs te geven aan Sims. Dit is de meest simpele vorm waarmee een Sim een halfuurtje aan de kant wordt gezet om na te denken. Dit kun je herkennen aan de cirkelschijf die boven het hoofd van de Sim verschijnt en langzaam leeg zal lopen.

Bestraffen

Vanaf niveau 5 bestaat er ook de mogelijkheid Sims te bestraffen. Met een straf verbiedt je een bepaalde activiteit voor 24 uur. Je hebt hierbij keuze uit de volgende verboden:

 • Computer
 • Huisarrest
 • Muziek
 • Speelgoed of spelletjes
 • Telefoon
 • Televisie
 • Vrienden

Avondklok

Daarnaast bestaat er ook de avondklok welke al meteen vanaf het begin beschikbaar is. Dit is technisch gezien niet zozeer een straf in de zin van dat je het kunt geven wanneer iemand iets verkeerds doet, maar eerder een algemene regel die geldt voor iedereen. Een avondklok bepaalt namelijk de tijd waarop alle Sims in het huishouden binnen moeten zijn. Daarbij bestaat er de keuze uit drie verschillende tijden: 19:00 uur, 21:00 uur en 23:00 uur.

Dit instellen kan met behulp van het “Familie Prikbord” welke je voor §125 kunt vinden in Voorwerpen op functieActiviteiten en vaardighedenRecreatie. Je kunt er meerdere in huis plaatsen; instellingen worden dan automatisch onderling gesynchroniseerd.

Familie Prikbord
Het prikbord kan naast het instellen van een avondklok ook worden gebruikt om berichten en tekeningen achter te laten voor andere Sims.

Aan de kleur van de klok valt te herkennen in welke fase de avondklok is. Als het groen is, is er nog geen avondklok ingesteld. Geel betekent dat er wel een avondklok is, maar dat er nog voldoende tijd is voor het ingaan van de avondklok. De klok wordt vervolgens oranje wanneer het nog één uur duurt voordat de avondklok ingaat waarna de klok naar rood zal worden wanneer de avondklok daadwerkelijk is ingegaan.

Los hiervan kan het bord worden gebruikt om briefjes achter te laten voor andere Sims of om tekeningen aan op te hangen. Het lezen van briefjes levert de andere Sim de gemoedstoestand “Leuk briefje” (Blij +1 – 4 uur) op. Wanneer Sim die het briefje schrijft boos of gespannen is of de karaktereigenschappen ‘Kwaadaardig’ of ‘Gemeen’ heeft, kan hij ook een boos briefje achterlaten voor een bepaalde Sim. Het lezen levert die Sim de gemoedstoestand “Kwetsend briefje” (Boos +1 – 2 uur) op.