De Sims 3 Beestenbende – feature info 2

Na deel 1 van De Sims 3 Beestenbende feature info, heeft EA nu ook deel 2 online gezet.

Het wachten is op de vertaling van EA Benelux, maar we wachten ook nog steeds op de vertaling van deel 1. Of heb ik iets gemist?

Sims can teach their pets hunting skills, choosing to interact, “Study of hunting.” Remember to do between training sessions break for fun, because the dog quickly gets tired and bored, if still in training.

Dogs with hunting ability can use the interaction “Dig …” in different sites identified as places to dig, which are scattered throughout the game world. The higher your pet has levels of hunting skills, the greater will have a chance to find rare collectible object, such as a gem, metal and even a fragment of bone or sculpture!

Sims can recommend his hunting dogs with the ability to “hunted” for their date at a public lot on which there is at least one lonely Sim appropriate sex! All dog’s abilities and achievements are recorded in hunting diary.

Cats are born hunters! Train your hunting cat toys to pick up your cat’s hunting ability. Cats can catch various small animals – beetles, birds, lizards, rodents, snakes and turtles. To find these animals, use the interaction “Search for the victims” in the hunt. This menu becomes available when you collect enough points hunting skills. This will take you to view maps, where you will find markers indicating adequate prey species. Cats can also sneak a trophy anywhere outside the home. Simply select a piece of land and try.

Sims can instruct your feline friends that hunted something for them, and even to bring a particular species of animals. Although the pet will try as soon as he could, there is always a risk that does not understand the command, and bring something completely different.

When will the appropriate pet cat, which can hunt, will be creeping, then you do throw! If you win the fight, pet will be found in equipment cat. Animals caught by cats may be kept at home in a suitable terrarium. Cats can also catch fish through the interaction of “Take a fish” is available in the case of ponds and oceans.

Care for a dog and a cat

Before you arrive home your new dog or cat, make sure you have everything you may need to be happy. Cats and dogs need bowls and bedding (or, if you can afford it, a luxury cottage). In the shopping mode, in the category of a child’s room, you will find all the necessary accessories for pets.Additional items are available in the category “animals” in a sort of / g functionality.

If your dog or cat begins to behave restlessly, try to bring them to walk. May have to go pee! Cats can do at home, if you buy them a litter box. New animals in the home need an extra dose of attention, to be accustomed to new surroundings, and perhaps learned this or that. They may also be occasionally devastating – so reward them toys and try to be happy. If you do not take care of your new cat or dog, social worker could come and take him away. Take care of your pet so well and make good contact with him.

Fleas!

Oh, fleas! These annoying little pests, which are infecting the animals rummaging through the fields alone. Make it all itches, and quite spoil the mood. ”If you meet zapchlone animal, avoid it – coming into contact with such a pet you risk that fleas jump at you.” ”If you meet zapchlone animal, avoid it – coming into contact with such a pet you risk that fleas jump at you.”

After a soothing bath in flea shampoo your pet is free to run around outside without the risk of catching fleas. Medicine will work long after and it will scare away these troublesome insects. Quick psiknięcie higienatorem animal is also a good way to not catch fleas!

4 reacties

 1. Sims kunnen hun huisdieren jacht vaardigheden te leren, kiezen om te communiceren, “Studie van de jacht.” Remember te doen tussen de trainingen te breken voor de lol, omdat de hond snel moe en verveeld, indien nog in opleiding.

  Honden met de jacht vermogen kan gebruik maken van de interactie “Dig …” in verschillende plaatsen aangewezen als plaatsen om te graven, die zijn verspreid over de game wereld. Hoe hoger uw huisdier is het niveau van de jacht vaardigheden, hoe groter de kans om zeldzame verzamelen object, zoals een juweel, metaal en zelfs een fragment van bot of beeldhouwkunst te vinden!

  Sims kunnen aanraden zijn jachthonden met de mogelijkheid om “gejaagd” voor hun date op een openbare veel op dat er minstens een eenzame Sim desbetreffende geslacht! Alle honden vaardigheden en prestaties worden vastgelegd in de jacht dagboek.

  Katten zijn geboren jagers! Train uw jacht kat speelgoed op te halen van uw kat op jacht vermogen. Katten kunnen vangen diverse kleine dieren – kevers, vogels, hagedissen, knaagdieren, slangen en schildpadden. Te vinden deze dieren, gebruik maken van de interactie “Zoek naar de slachtoffers” in de jacht. Dit menu wordt beschikbaar als je genoeg punten verzamelt jacht vaardigheden. Dit brengt u naar kaarten, waar vindt u markers geven voldoende prooidieren te bekijken. Katten kunnen ook stiekem een ​​trofee ergens buiten het huis. Selecteer gewoon een stuk land en te proberen.

  Sims kunnen instrueren uw kat vrienden die iets gejaagd voor hen, en zelfs tot een bepaalde soort van de dieren te brengen. Hoewel het huisdier zal proberen zo snel als hij kon, is er altijd een risico dat niet begrijpt de opdracht, en breng iets totaal anders.

  Wanneer zal de juiste kat, die kan jagen, zullen sluipen, dan doe je gooien! Als je wint het gevecht, zal huisdier terug te vinden in apparatuur cat. Gevangen dieren door katten kunnen worden bewaard thuis in een geschikte terrarium. Katten kunnen ook vissen vangen door de interactie van “Take a vis” is beschikbaar in het geval van vijvers en oceanen.

  Zorg voor een hond en een kat

  Voordat u thuiskomt van uw nieuwe hond of kat, zorg ervoor dat u alles wat u nodig heeft om gelukkig te zijn. Katten en honden hebben kommen en beddengoed (of, als je het kan, een luxe huisje veroorloven). In de shopping-modus, in de categorie van de kamer van een kind, vindt u alle benodigde accessoires voor pets.Additional items zijn gevonden in de rubriek “dieren” in een soort van / g functionaliteit.

  Als uw hond of kat begint te onrustig gedragen, probeer te brengen om te lopen. Misschien moet plassen gaan! Katten kunnen thuis doen, als je ze koopt een kattenbak. Nieuwe dieren in huis nodig een extra dosis aandacht, te wennen aan nieuwe omgeving, en misschien geleerd dit of dat. Zij kunnen ook worden zo nu en dan verwoestende – dus belonen ze speelgoed en probeer gelukkig te zijn. Als u geen zorg van uw nieuwe kat of hond, kon sociaal werker komen en neem hem weg. Verzorgen van uw huisdier zo goed en maken goed contact met hem.

  Vlooien!

  Oh, vlooien! Deze vervelende kleine ongedierte, die de dieren infecteren rommelen door de velden alleen. Het allemaal jeukt, en heel bederven de stemming. “Als je aan zapchlone dier, vermijden -. In contact te komen met zo’n huisdier loopt u het risico dat de vlooien springen op u” “Als u aan zapchlone dier, vermijden – in aanraking komt met zo’n huisdier loopt u het risico dat de vlooien springen naar je . ”

  Na een rustgevend bad in vlooien shampoo uw huisdier is vrij om te rennen buiten zonder het risico van het vangen van vlooien. Geneeskunde zal lang na het werk en het zal verjagen deze lastige insecten. Quick psiknięcie higienatorem dier is ook een goede manier om niet te vangen vlooien!

  Sims kunnen hun huisdieren jacht vaardigheden te leren, kiezen om te communiceren, “Studie van de jacht.” Remember te doen tussen de trainingen te breken voor de lol, omdat de hond snel moe en verveeld, indien nog in opleiding.

  Honden met de jacht vermogen kan gebruik maken van de interactie “Dig …” in verschillende plaatsen aangewezen als plaatsen om te graven, die zijn verspreid over de game wereld. Hoe hoger uw huisdier is het niveau van de jacht vaardigheden, hoe groter de kans om zeldzame verzamelen object, zoals een juweel, metaal en zelfs een fragment van bot of beeldhouwkunst te vinden!

  Sims kunnen aanraden zijn jachthonden met de mogelijkheid om “gejaagd” voor hun date op een openbare veel op dat er minstens een eenzame Sim desbetreffende geslacht! Alle honden vaardigheden en prestaties worden vastgelegd in de jacht dagboek.

  Katten zijn geboren jagers! Train uw jacht kat speelgoed op te halen van uw kat op jacht vermogen. Katten kunnen vangen diverse kleine dieren – kevers, vogels, hagedissen, knaagdieren, slangen en schildpadden. Te vinden deze dieren, gebruik maken van de interactie “Zoek naar de slachtoffers” in de jacht. Dit menu wordt beschikbaar als je genoeg punten verzamelt jacht vaardigheden. Dit brengt u naar kaarten, waar vindt u markers geven voldoende prooidieren te bekijken. Katten kunnen ook stiekem een ​​trofee ergens buiten het huis. Selecteer gewoon een stuk land en te proberen.

  Sims kunnen instrueren uw kat vrienden die iets gejaagd voor hen, en zelfs tot een bepaalde soort van de dieren te brengen. Hoewel het huisdier zal proberen zo snel als hij kon, is er altijd een risico dat niet begrijpt de opdracht, en breng iets totaal anders.

  Wanneer zal de juiste kat, die kan jagen, zullen sluipen, dan doe je gooien! Als je wint het gevecht, zal huisdier terug te vinden in apparatuur cat. Gevangen dieren door katten kunnen worden bewaard thuis in een geschikte terrarium. Katten kunnen ook vissen vangen door de interactie van “Take a vis” is beschikbaar in het geval van vijvers en oceanen.

  Zorg voor een hond en een kat

  Voordat u thuiskomt van uw nieuwe hond of kat, zorg ervoor dat u alles wat u nodig heeft om gelukkig te zijn. Katten en honden hebben kommen en beddengoed (of, als je het kan, een luxe huisje veroorloven). In de shopping-modus, in de categorie van de kamer van een kind, vindt u alle benodigde accessoires voor pets.Additional items zijn gevonden in de rubriek “dieren” in een soort van / g functionaliteit.

  Als uw hond of kat begint te onrustig gedragen, probeer te brengen om te lopen. Misschien moet plassen gaan! Katten kunnen thuis doen, als je ze koopt een kattenbak. Nieuwe dieren in huis nodig een extra dosis aandacht, te wennen aan nieuwe omgeving, en misschien geleerd dit of dat. Zij kunnen ook worden zo nu en dan verwoestende – dus belonen ze speelgoed en probeer gelukkig te zijn. Als u geen zorg van uw nieuwe kat of hond, kon sociaal werker komen en neem hem weg. Verzorgen van uw huisdier zo goed en maken goed contact met hem.

  Vlooien!

  Oh, vlooien! Deze vervelende kleine ongedierte, die de dieren infecteren rommelen door de velden alleen. Het allemaal jeukt, en heel bederven de stemming. “Als je aan zapchlone dier, vermijden -. In contact te komen met zo’n huisdier loopt u het risico dat de vlooien springen op u” “Als u aan zapchlone dier, vermijden – in aanraking komt met zo’n huisdier loopt u het risico dat de vlooien springen naar je . ”

  Na een rustgevend bad in vlooien shampoo uw huisdier is vrij om te rennen buiten zonder het risico van het vangen van vlooien. Geneeskunde zal lang na het werk en het zal verjagen deze lastige insecten. Quick psiknięcie higienatorem dier is ook een goede manier om niet te vangen vlooien!

Geef een reactie Antwoord annuleren

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *